Resurser

På denna sida finns andakter för morgon och kväll under en vecka samlade i PDF-dokument, så att du kan enkelt kan läsa dem direkt i datorn eller skriva ut dem. Dessa andakter är ursprungligen skrivna och publicerade under perioden 23/3 – 1/11 2020. Varmt välkommen att ta del av materialet och att dela det vidare.

All bibeltext hämtad ur Bibel 2000, se bibeln.se

Häften med andakter:

Andakter från den trettioandra veckan. Ladda ned.

Andakter från den trettioförsta veckan. Ladda ned.

Andakter från den trettionde veckan. Ladda ned.

Andakter från den tjugonionde veckan. Ladda ned.

Andakter från den tjugoåttonde veckan. Ladda ned.

Andakter från den tjugosjunde veckan. Ladda ned.

Andakter från den tjugosjätte veckan. Ladda ned.

Andakter från den tjugofemte veckan. Ladda ned.

Andakter från den tjugofjärde veckan. Ladda ned.

Andakter från den tjugotredje veckan. Ladda ned.

Andakter från den tjugoandra veckan. Ladda ned.

Andakter från den tjugoförsta veckan. Ladda ned.

Andakter från den tjugonde veckan. Ladda ned.

Andakter från den nittonde veckan. Ladda ned.

Andakter från den artonde veckan. Ladda ned.

Andakter från den sjuttonde veckan. Ladda ned.

Andakter från den sextonde veckan. Ladda ned.

Andakter från den femtonde veckan. Ladda ned.

Andakter från den fjortonde veckan. Ladda ned.

Andakter från den trettonde veckan. Ladda ned.

Andakter från den tolfte veckan. Ladda ned.

Andakter från den elfte veckan. Ladda ned.

Andakter från den tionde veckan. Ladda ned.

Andakter från den nionde veckan. Ladda ned.

Andakter från den åttonde veckan. Ladda ned.

Andakter från den sjunde veckan. Ladda ned.

Andakter från den sjätte veckan. Ladda ned.

Andakter från den femte veckan. Ladda ned.

Andakter från den fjärde veckan (Påskveckan). Ladda ned.

Andakter från den tredje veckan (Stilla veckan). Ladda ned.

Andakter från den andra veckan. Ladda ned.

Andakter från den första veckan. Ladda ned.

%d bloggare gillar detta: