Om

Om Dagligt bröd.

Namnet och uttrycket ”Dagligt Bröd” är hämtat från den bön som Jesus lärde sina lärjungar av be, den bön som brukar kallas ”Herrens bön” eller ”Vår Fader”/”Fader Vår” beroende på vilken variant man använder. Med ”Dagligt Bröd” menas inte bara den vanliga, fysiska födan, utan också att den som vill och försöker leva trons liv med Gud och Jesus, behöver ge den relationen näring varje dag, precis som vi människor behöver äta varje dag för att må bra.

Brödet, näringen från Gud, skall vara dagligt både för vår skull, eftersom det är gott för dig och mig att varje dag utforska Guds tankar för oss och Guds kärlek till oss – och de sakerna gör vi bäst i att leta efter i Guds Ord, Bibeln. Men att ta emot Daglig näring är också något gott med tanke på Gud, för han vill alltid visa oss mer av sig själv, och möta oss på nytt och på nytt, varje dag.


All bibeltext på denna webbplats är hämtad från Bibel 2000, Copyright Svenska Bibelsällskapet. Hela Bibel 2000 hittar du på www.bibeln.se

Om de dagliga andakterna

Varje morgon och varje kväll publicerades tidigare en enkel andakt på denna webbplats. Numera, sedan detta projekt är vilande, finns alla andakter tillgängliga i PDF-filer veckovis på sidan ”resurser.” Alla andakter följer samma form, vilken är följande:

Till varje andakt finns en psalm ur Den Svenska Psalmboken med Tillägg (som används i Svenska kyrkan) vald. Välj gärna något annan! Du som har tillgång till Spotify kan också hitta några spellistor med lovsånger och stilla musik. Länkar till dessa finns vid respektive andakt.

Därefter följer en kort bön för att samla tankarna, en för dagen vald bibeltext samt en kort betraktelse.

Därefter följer en för dagen och stunden formulerad förbön, Herrens bön och till sist en välsignelse hämtad från Bibeln.

Unna dig själv att inleda och avsluta andakten med en kort stunds tystnad, och att tända ett levande ljus, om du har möjlighet.

Från och med Första Söndagen i Advent (29/11) till och med Söndagen efter Jul (27/12) kommer en dagligt åter igen att läggas upp här på sidan.

Med önskan om Guds välsignelse och frid till dig i ditt andakts- och böneliv!

Fredrik Borglin

Få nytt innehåll direkt till din inkorg.

%d bloggare gillar detta: