Psaltaren 3:9

Du kan också lyssna till denna andakt/meditation genom att klicka här.

Dessa meditationer finns också som Podd (info längst ner i inlägget).

+

Hjälpen kommer från Herren. Ge välsignelse åt ditt folk!” – Ps 3:9

När vi nu stannar till vid den avslutande versen här i den tredje psalmen, börjar vi med att notera att det finns en intressant likhet mellan denna och den föregående versen: De båda är en kombination av konstaterande och bön. I den föregående versen, Ps 3:8, kommer bönen först, Herre, grip in! Rädda mig, min Gud! Sedan följer konstaterandet: Du slår mina fiender på käken, du krossar de gudlösas tänder.

Men i dagens vers är ordningen omvänd: Här får vi först ett konstaterande, nämligen att hjälpen kommer från Herren. Denna trygga förvissning återfinns på minst två andra ställen i Psaltaren, och vid båda de tillfällena påminns vi om att Herren också är den som har gjort himmel och jord (se Ps 121:2 och 124:8). Det kunde vara en god påminnelse också för oss idag: Herren är inte bara verksam i skapelsen och ständigt nära dig och mig som är hans skapade verk och älskade barn, Herren är också alltings skapare och Herre. Hjälpen kommer från honom som har hela tillvaron i sin hand.

Efter konstaterandet att hjälpen kommer från Herren, övergår så David till att istället be till den Gud som hjälper, och han ber: Ge välsignelse åt ditt folk. Tilliten till att Gud lever och hjälper är en förutsättning för att en människa ska kunna börja be, även om vår tillit ibland kan kännas liten och stapplande. Men vem det är vi litar på och vågar rikta vår bön till, är alltid viktigare än tillitens styrka. Gud ser också den tynande bönelågan, och han har lovat: Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger (Matt 12:20, se även Jes 42:3).

David ber Gud om välsignelse, och det innebär, att han ber Gud om något, som Gud har gett till människan ända sedan alltings begynnelse. I bibelns allra första kapitel, när Gud precis har skapat människan, läser vi att Gud också välsignade dem och sade till dem: ’Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.’ (1 Mos 1:28). När Gud ger välsignelser åtföljs de inte sällan av uppmaningar och ansvar.

När Gud kallar Abram (som senare får namnet Abraham) till att bli stamfar åt Guds utvalda egendomsfolk, är åter välsignelsen närvarande. Gud säger till Abram: Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar (1 Mos 12:1-2). Guds uppdrag till oss åtföljs alltid av välsignelser.

Och när Guds folk vandrar genom öknen på väg till det land som Gud lovat att ge dem, befaller Gud att prästen Aron och hans söner skall välsigna folket med följande ord: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26). Också på ökenvandringar kan vi få uppleva Guds välsignelser. Gud välsigne dig som läser detta!

+

Bön: Idag vill jag tacka dig, min Gud och käre himmelske Fader, för att all hjälp finns hos dig. Hjälp mig att aldrig tvivla på det, oavsett omständigheterna runt omkring mig. Bevara mig från att söka hjälp där ingen hjälp finns. Jag vill också tacka dig för alla de välsignelser som jag redan har fått. Välsigna mig också idag, Herre, och ge mig en allt klarare blick för alla de välsignelser som du ger. Det ber jag, i Jesu namn, Amen.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig, och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig, och give dig Frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, Amen.

+

De inspelade psaltarmeditationerna finns också publicerade som PodCast på Spotify, Podbean, Samsung Podcasts och Amazon Music/Audible. Sök på ”Psaltarmeditationer”, så kommer du rätt. Varmt välkommen att lyssna där, och tipsa gärna andra att lyssna. Frid och allt gott.

+

Angående musiken i inspelningen:

Fly Away When The Fog Settled Down by Spheriá | https://soundcloud.com/spheriamusic
Music promoted by https://www.chosic.com/free-music/all/
Creative Commons CC BY-SA 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: