Psaltaren 3:8

Du kan också lyssna till denna andakt/meditation genom att klicka här.

Dessa meditationer finns också som Podd (info längst ner i inlägget).

+

Herre, grip in! Rädda mig, min Gud! Du slår mina fiender på käken, du krossar de gudlösas tänder.” – Ps 3:8

Den vers som vi stannar till inför idag innehåller både ett rop eller en bön om att Gud ska gripa in, och sedan också en beskrivning av hur Gud också gör just det: ingriper. Dagens vers innehåller tre aspekter av trons liv: dels att jag får be och ropa till Gud om det som är min längtan och förhoppning, dels att jag får lita på att Gud hör min bön och verkligen griper in på något sätt, och dels att jag också får tala om och sätta ord på den tilliten till Gud som blivit följden av att jag fått uppleva hans närvaro och ingripande.

Det är själva bönen som inleder: Herre, grip in! Rädda mig, min Gud! Och det är också det som brukar vara en människas första ord i förhållande till Gud: bönen riktad till honom, och då inte sällan just en bön om hjälp.

Psaltaren innehåller många böner om hjälp – i kommande psaltarpsalmer heter det till exempel: Svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig rätt (Ps 4:2), och Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar! (Ps 5:2). På ett ställe ber David: Förbarma dig, Herre, jag är kraftlös, bota mig, Herre, min kropp tvinar bort och min själ är fylld av skräck (Ps 6:3–4), och i Ps 7:2 ber han: Herre, min Gud, jag flyr till dig, rädda mig från förföljarna, befria mig. Bönen om hjälp är ett av psaltarens tydligaste och vanligaste teman.

Sedan följer en beskrivning av hur Gud också griper in. David säger till Gud: Du slår mina fiender på käken, du krossar de gudlösas tänder. Här i vår vers tycks det handla om ett konstaterande, men David har faktiskt vid ett annat tillfälle bett om något liknande: Gud, krossa tänderna i deras mun, bryt lejonens käkar, Herre! (Ps 58:7).

Hur ska vi uppfatta dessa rader? Skadar Gud människor eller för den delen djur som ett sätt att svara på bönen jag ber? Ett sätt att förstå beskrivningen av Guds ingripande i den vers vi nu stannat till vid, är att betrakta det Gud gör som att han fråntar den hotande fienden dennes makt eller förmåga att skada.

I psaltaren beskrivs den bedjande människans fiender ofta som något slags rovdjur. På ett ställe heter det att de liknar lejonet, redo att riva, en best som ligger på lur (Ps 17:12), och Ps 22 beskriver både hur de spärrar upp sina gap som rovlystna, rytande lejon (v. 14) och att David ber: Rädda mig undan svärdet, mitt liv ur hundarnas våld! Rädda mig ur lejonets gap, mitt arma liv undan vildoxens horn! (vv. 21–22). Det är dessa djurs förmåga att skada honom, som David menar att Gud har gjort om intet.

Vår himmelske Fader vet vad som ansätter dig och mig, och han har makten rädda och gör det som vill skada oss om intet. På samma gång vill han skänka oss den besinning och den kärlek som hindrar dig och mig från att skada och angripa andra. Må ingen enda människa någonsin behöva be om att få bli räddade undan dig eller mig.

+

Bön: Herre, du som känner mig helt igenom, och som känner till vad jag behöver redan innan jag har börjat att be: kom till mig med din hjälp! Du vet vad det är som ansätter mig, och du har makten att stoppa den eller det som hotar mig. Men jag vill också be dig, Herre: bevara mig från att skada andra människor, mig själv, eller något i din skapelse. Hjälp mig se med kärlek och respekt på allt levande. I Jesu namn, Amen.

+

Nu finns de inspelade psaltarmeditationerna publicerade som PodCast på Spotify, Podbean, Samsung Podcasts och Amazon Music/Audible. Sök på ”Psaltarmeditationer”, så kommer du rätt. Varmt välkommen att lyssna där, och tipsa gärna andra att lyssna. Frid och allt gott.

+

Angående musiken i inspelningen:

Sunset Landscape by Keys of Moon | https://soundcloud.com/keysofmoon
Music promoted by https://www.chosic.com/free-music/all/
Creative Commons CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: