Psaltaren 2:3

Du kan också lyssna på denna andakt/meditation genom att klicka här.

+

Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras bojor!” – Ps 2:3

Den vers vi stannar till vid idag är en replik, ett citat av alla dem vi har fått höra om i de två första verserna i denna psalm. Det är folken, jordens kungar och furstarna som talar, och de säger: Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras bojor! Vi ser här är en längtan efter någon slags frihet, och vi kan utifrån de två föregående verserna tänka, att det handlar om frihet från band och bojor som kommer från Herren och hans smorde.

Dessa ord är högst aktuella också i den här tiden. Det är inte ovanligt att människor idag uppfattar kristen tro som något som binder människor och håller dem tillbaka, och allt sådant vill man slita sönder och kasta av, inte minst i dagens samhälle. Men hur ska man då se på en sådan uppfattning? Är den kanske rentav sann?

Det första som behöver sägas är att kristen tro först och främst är ett budskap om frihet. Alldeles i början av sin verksamma tid befinner sig Jesus i synagogan i staden Nasaret. Där, berättar evangelisten Lukas, läser Jesus några verser från profeten Jesajas kapitel 61, och då bland annat orden att Herren har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan säger Jesus: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig” (Luk 4:21). I centrum för hela Jesu liv, för det han sa och gjorde, finns budskapet om frihet. Han kunde till och med kritisera sina motståndare för att med sina ord och bud binda och tynga ner människor (se t.ex. Matt 23:4 och Luk 11:46).

Också aposteln Paulus talar om den kristna tron i termer av frihet. På ett ställe säger han till exempel att Jesus ”har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet” (1 Kor 1:30). På ett annat ställe talar han om hur kristen tro innebär befrielse, eftersom vi har hoppet att ”också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas” (Rom 8:21). Frihet är en central beståndsdel i, och en tydlig konsekvens av, den kristna tron.

Samtidigt är det viktigt att vi ser, att den frihet som finns i den kristna tron är av ett annat slag än den frihet som finns i världen. Visst handlar det om frihet från saker, så som synd, dom och död. Men medan världen, samhället runt omkring oss, så ofta talar om frihet i termer av befrielse från saker, så är det viktigt att vi ser att den kristna friheten handlar lika mycket om frihet till saker. För kristen tro innebär till exempel att jag blir fri att höra till Gud och vara hans älskade barn genom tron. Kristen tro innebär också frihet till att leva för Gud och det som han vill och ger, istället för att leva för mig själv.

Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt” (Matt 11:28-30). I de orden finns inget löfte om total befrielse från allt redan här och nu. Men det finns ett löfte om den annorlunda frihet som bara finns hos Jesus – en frihet mer värd än allting annat.

+

Bön: Gode Gud, jag vill tacka dig för all den underbara frihet som finns hos dig, och bara hos dig. Tack för friheten att få höra till dig, Gud. Tack för friheten att få leva mitt liv med dig och för dig. Hjälp mig att göra det idag och alltmer. I Jesu namn, Amen.

+

Angående musiken i inspelningen:

Don’t Forget Me by Spheriá | https://soundcloud.com/spheriamusic
Music promoted by https://www.chosic.com/free-music/all/
Creative Commons CC BY-SA 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

En tanke på “Psaltaren 2:3

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: