Andakt, 2020-12-31

Nyårsafton, 31 December, 2020.
Psalm 59 – ”Med Gud och hans vänskap”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Psaltaren 121

En vallfartssång. Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.

Betraktelse

Berg har i mänsklighetens historia alltid varit av intresse, dock inte som utmaningar som skulle erövras, utan som något som skulle fruktas. För högst uppe på bergen bodde gudarna. Tillbedjan av gudarna gick helt enkelt till så att man mutade guden på berget att göra något i utbyte mot något annat. Så funkade de flesta religioner då och så funkar många religioner idag.

Men när du var på pilgrimsfärd mot Jerusalem bland alla dessa berg och kullar, så var du orolig. För rövare visste precis vilken tid på året som folk brukade bege sig till Jerusalem, och om folk var på väg till Jerusalem hade de pengar med sig.

På natten var det som allra farligast. Eftersom du hade vandrat hela dagen var du trött och extra utsatt. Hur löser ni det i resesällskapet? Ska någon vara vaken och hålla vakt? Spelar det någon roll? Vad ska de göra om de ser rövare? Ringa polisen? Detta är psalmens utgångspunkt: Jag ser upp mot bergen: varifrån skall jag få hjälp?

Tänk tillbaka på ett tillfälle när du var helt och hållet hjälplös och inte hade något annat att göra än att ropa på hjälp. När det känns som att världen är på väg att rämna omkring dig, vem ropar du till om hjälp? Detta är väl en av livets stora frågor. När livet inte går som jag tänkt, när nyåret går illa redan årets första vecka. När sjukdomsbeskedet kommer. När familjen inte håller sams. Varifrån skall jag få hjälp? Svaret kommer i textens andra vers: Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Hela tanken på att Gud skulle bo på ett berg är absurd, för han har skapat berget, han kom på idén med berg över huvud taget.

Tänk dig att du nu är på väg till templet i Jerusalem. Vad gjorde man där? Man offrade djur. Inte som man gjorde till gudarna på berget, det här offret var ingen muta, det var en tacksägelse. Gud vet allt vi någonsin har gjort, han vet om våra synder, våra misslyckanden, varje ond tanke vi någonsin tänkt om någon annan. Och ändå säger han: jag vill ha med dig i mitt lag. Så Gud etablerar ett system för att täcka över dessa skulder och synder. Så vi behöver ta oss till Jerusalem för att ta bort våra synder, att få en synlig bekräftelse på att våra synder tas ifrån oss när de här djuren dödas.

Men det här är helt annorlunda än gudarna på bergen, för det är ingen muta, Gud är den som ger oss offren. Och Gud ger oss även det ultimata offret. För i slutändan kan inga djuroffer täcka våra synder, så Gud sänder sin Son i världen för att dö på korset för våra synder och därigenom drar ett stort streck över allt vi är skyldiga honom, men inte klarar av att leva efter. Och därigenom ges oss en möjlighet, att när vi tror på Jesus Kristus så tillräknas inte våra synder oss, och vi garanteras en plats i himlen.

Vem ropar du till om hjälp? När pandemier skördar liv. När livet går illa. När människor omkring dig dör. I slutändan litar de flesta på att allt löser sig, att det går säkert bra i slutändan. Men det är inte säkert. Därför vill jag säga med författaren till psalm 121: Min hjälp kommer från Herren. Jag vill vara i hans lag. Vill du det?

Förbön

Ja, Herre, i förtröstan på dig, med din vänskap, möter jag verkligen de osedda dagar med tröst. Oavsett vad som händer i världen, oavsett vad som händer med mig kan jag lita på dig och tro att du är med mig. Ja, vad som än sker här i världens mörker, är varje steg jag tar ett steg på väg mot himlens ljus. Låt mig inte detta nya år förtrösta på mina egna nyårslöften eller något annat jag försöker åstadkomma, utan bara på ditt löfte att vara min hjälp. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Måns Norrsén.

%d bloggare gillar detta: