Andakt 2020-12-27

Psalm 774 – ”Som när ett barn kommer hem om kvällen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Lukasevangeliet 21:25-36

Du som är trofast, hjälp mig, befria mig, lyssna på mig och rädda mig. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Befria mig, Gud, ur de ondas grepp, rädda mig undan gudlösa våldsmän. Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, min trygghet ända från min ungdom. Från min första stund har du varit mitt stöd, från moderlivet min styrka, jag sjunger ständigt ditt lov.

Betraktelse

Trofast betyder att Gud är trogen mot den han är och vad han lovat. Tillitsfull kan vi också översätta med. Här hänvisar psalmdiktaren till vem Gud är. En omskrivning kan vara: Gud, du som står vid ditt ord, du som är god och vill väl – nu vänder jag mig till dig eftersom du är den du är.

Här få vi en hjälp i vår egen bön. Först ser vi vem Gud är, vi minns vad Gud lovat, sedan kommer våra önskningar och våra bekymmer. Jämför med bönen Fader vår / Vår Fader. Den börjar med påminnelse om vem vi talar med: vår Fader, Guds namn, Guds rike och Guds vilja. Sedan kommer bön om våra behov.

De bilder för hjälp som bedjaren tar fram är klippa, borg, räddning, befrielse, hopp, trygghet och stöd. Om vi ett ögonblick funderar över vad dessa ord ger för associationer, så får vi nog frimodighet att hitta de val vi själva skulle göra. Klippa är en säkert och stabil plats i en storm. Borg är nog ett skydd mot dem som angriper. Räddning pekar mot en fara som jag är i. – Vilka ord vill vi använda? Att välja de ord vi behöver i vår egen bön gör vårt samtal med Gud personligt. Det är också en övning i att vara uppriktiga.

Även om vår bön ofta är personlig kan det vara värdefullt att få vila i andras ord. Denna psaltarpsalm är en lång bön om hjälp. Det är en klagopsalm, och sådana finns det gott om i Psaltaren. Vi förstår av psalmens senare del att det är en gammal person som ber. Flera gånger nämns hur Gud varit en hjälp från livets början ända till ålderdomen.

När man blir gammal kan det vara så att man minns mycket väl. Trots att en del fungerar långsammare, kanske minnet och insikterna är väldigt tydliga. I dagens psalm är barndomen och ungdomen mycket närvarande. Vad Gud gjorde då har fått betydelse för hela livet. Gud är barmhärtig även nu, fast svårigheterna samlas på hög.

Lycka är inte att allt är utmärkt men att veta till vem jag får vända mig till och inför vem jag få vara precis som jag är. Och att veta att Gud är trofast.

Förbön

Du som är trofast, hjälp mig, befria mig, lyssna på mig och rädda mig. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Carl Magnus Adrian.

%d bloggare gillar detta: