Andakt 2020-12-26

Psalm 477 – ”Vårt fäste i all nöd är Gud”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Jeremia 1:17-19

Herrens ord kom till Jeremia: ”Fäst upp dina kläder, res dig och säg till dem allt vad jag befaller dig! Var inte förskräckt för dem, ty då slår jag dig med skräck inför dem. Se, jag gör dig i dag till en befäst stad, en pelare av järn, en mur av koppar, som håller stånd mot hela landet, mot Judas kungar och dess stormän, mot prästerna och folket i landet. De skall angripa dig, men de skall inte besegra dig, ty jag är med dig, säger Herren, och jag skall rädda dig.”

Betraktelse

Annandag Jul är verkligen en annan sorts dag än många andra. Under nästan en månad nu har vi tillsammans läst bibeltexter och betraktelser, och de flesta av dem, kanske mer eller mindre samtliga, har rört sig runt det som vi under Advents-tiden väntar på och som i julnatten blir verklighet: Att Gud verkligen griper in, blir människa, låter sig födas som ett litet försvarslöst barn, för att visa både att han är så stor att han kan bli liten, och att han vill ha med oss att göra – han vill komma över på vår planhalva, bli en del av vår verklighet och dela våra villkor. Så att du och jag ska kunna förstå att vi har en Gud som inte bara har skapat oss och älskar oss, utan att han också vet hur vi har det, eftersom han blev och var som en av oss. Det är ett sätt att sammanfatta julens budskap.

I kontrast mot det, kan det tyckas, kommer så Annandag Jul. med sitt tema, Martyrerna. Annandagen slår fast att det fantastiska som sker i julnatten har en konsekvens. Gud låter sig födas in i en värld som långt ifrån alltid vill ta emot budskapet om fred och försoning. Budskapet att Gud blir människa är istället sådant att det ofta väcker motstånd och strid, och inte sällan möts de som vill vara Jesu lärjungar av förföljelse – vi kan i Apostlagärningarna läsa om att detta kännetecknade redan den första församlingen, och vi kan av nyhetsrapporteringen förstå att många kristna också idag runt om i världen möts av motstånd och förföljelse för sin kristna tros skull. Vissa får till och med sätta livet till – det är för i synnerhet dessa som Annandag Jul, martyrernas dag, finns.

I gudstjänsten på Annandag Jul läser vi i evangeliebokens samtliga tre årgånger en episteltext från Apostlagärningarna om hur den första kyrkan förföljs. Allt sedan dess är det kyrkans, och alla kristnas, kallelse att lida för evangeliets skull. Men deta är inget att förvånas över, för Jesus varnar återkommande för detta i evangelierna. Han förvarnar oss, men har är också med. Gud är med oss, också i den stund då tron möter motstånd eller kostar på för oss. Orden vi läser från profeten Jeremia, som är valda för den här dagen, orden: De skall angripa dig, men de skall inte besegra dig, ty jag är med dig, säger Herren, och jag skall rädda dig, gäller också den här (annan-)dagen.

Förbön

Käre himmelske Fader, hjälp mig att följa dig, att tro på dig och att leva med dig, trots att ditt namn och ditt rike väcker strid. Hjälp mig att förstå att jag, även i motstånd och motgångar, står under ditt mäktiga beskydd och i din kärlek. Genom din son, Jesus Kristus, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Fredrik Borglin

%d bloggare gillar detta: