Andakt 2020-12-25

Juldagen, 25 December, 2020.
Psalm 122 – ”Dagen är kommen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Lukasevangeliet 2:1-20

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judéen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Betraktelse

Ett stall duger gott för undret när Gud ska födas. Det största av allt i livet sker ofta i det tysta och diskreta och lite vid sidan om. Detta kan vara av stort värde för den som är ensam vid sitt julbord, men också för den som delar doft, smak och julklappar med andra. Till oss alla kommer det glada budskapet att Gud blivit människa. Äntligen en förebild som inte knäcker oss utan uppmuntrar. Så vill Gud att vi ser på Honom: nära oss, som en av oss, bekant med ensamhet och lidande, död och uppstånden för vår skull. Han är mycket nära!

Det vi firar nu i jul är detta gudomliga mysterium: Gud blir människa. Gud som gett liv och skapat allt väljer att gå in i sin egen skapelse och bli människa. Han som föds i Betlehem är Gud och människa. Inte bara Gud och inte bara människa, utan samtidigt Gud och människa. I Jesus förenas Gud och människa. Därför är Jesus verkligen vägen, sanningen och livet. Han är bron mellan den Gud vi inte kan se och det liv vi något känner. Med honom vågar vi vara människor. Precis så vanliga som vi är. Inga giganter. Inte felfria.

Hur gör Gud: han kommer till judarna, ett litet underkuvat folk. Han kommer till Maria, till en tonårsflicka utan stadigt familjeförhållande. Han föds inte i Rom, utan i en liten ort och i ett stall. Budskapet om detta kommer till några herdar troligen sömniga och frusna, vanliga jobbare, kunde vi kanske säga. Alla blir överraskade! Ingen begrep. Ingen väntade utanför stallet för att gratulera eller hjälpa till. Det låter märkligt.

Gud blir människa. För en del är väl lösningen för enkel: det måste vara mer komplicerat. Gud som en av oss?! Opassande. – För andra är det alltför vardagligt: kan det andliga få plats i det materiella? Lukten i stallet ger inga religiösa känslor.

Ingen blir färdig med det där med Gud. Men Gud har blivit människa. Då är det verkligen hoppfullt. Och att Jesus också kallas Immanuel (= Gud med oss), Matt 1:23 och Matt 28:20, det är stort. Han som är Gud och människa känner oss och är med oss.

Förbön

Gode Gud, låt mig vara som en av herdarna, berörd och nyfiken inför Jesus Kristus, min frälsare. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Carl Magnus Adrian.

%d bloggare gillar detta: