Andakt 2020-12-24

Julafton, Torsdag 24 December, 2020.
Psalm 123 – ”Lyss till änglasångens ord”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Jesaja 9:1a, 2-7.

Natten skall vika där ångest nu råder. — Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fridsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för David och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta.

Betraktelse

Profetian om det stora ljuset i världens mörker har kyrkan alltid sett som uppfylld just i den natt då Jesus föddes till jorden. När profeten Jesaja framförde den i Jerusalem på 700-talet f. Kr. förstods den nog mest som en profetia om att det inom den i Jerusalem regerande Davidsätten skulle födas en kung som var militärt och politiskt lika kraftfull som David och hans son Salomo. Under deras guldålder bröt inga stora rövarband från Midjan eller arméer från Mesopotamien in i det heliga Landet med plundring, död och ödeläggelse. Profetian syntes gälla en ny ”David” som kommer att skapa en varaktig fred för ett stormaktspressat litet folk. Men det kom ingen sådan kung, vare sig på Jesajas tid eller under de följande seklerna. Förväntan måste flyttas framåt (och uppåt), för Gud håller sina löften.

När jungfrun Maria föder en son i julnattens Betlehem, så är han förvisso en Davidsättling (då Josef var det och genom giftermålet med Maria infogat henne och hennes kommande barn i sin ätt), men inte någon kungason. I Jerusalem regerade Herodes den store, vars anor låg utanför det judiska folket (först hans idumeiske farfar blev jude). Om någon ”nyfödd judakonung” ryktades ha blivit född ville han finna och döda honom.

Blev Jesus Israels konung då? Nej och Jo. Nej, han sökte inte den världsliga kungamakten, och dog maktlös. Jo, han var likafullt ”Guds Smorde”, men uppfyllelsen av löftet gick långt utöver och djupare än varje jordisk förväntan. Jesus gör skäl för vartenda ett av de fyra överjordiskt stora namn som profetian ger honom:

Allvis härskare – efter uppståndelsen: ”Mig är given all makt i himlen och på jorden”,

Gudomlig hjälte – född av Fadern före all tid, stiger han neråt och offrar sitt liv för oss,

Evig fader – han är ett med Fadern (Joh. 10:30) och sitter på hans högra sida,

Fridsfurste – med sin död besegrar han allt ont och skapar evig fred.

Förbön

Dig, o himmelske Fader, vill vi alltid prisa och lova för att du älskat världen så att du har gett den din ende son och låtit honom födas och bli en av oss. För att vi skulle leva lät du det eviga livet komma hit till oss. För att vi skulle upplysas lät du själva ljuset stiga ner i vårt mörker. För att vi skulle bli dina barn gjorde du din son till ett människobarn. O Gud, vilken underbar vishet och nåd har du inte använt för att frälsa mig. Jag tillber dig ödmjukt vid din sons krubba. Ta emot mitt hjärtas tack och lov, för Jesu Kristi skull. Amen. (bön av Thomas a Kempis)

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Bengt Holmberg

%d bloggare gillar detta: