Andakt 2020-12-22

Tisdag, 22 December, 2020.
Psalm 108 – ”Gå, Sion, din konung att möta”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Filipperbrevet 4:4-7

Gläd er alltid i Herren! Än en gång vill jag säga: gläd er! Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Betraktelse

Det är rätt dystert! Mörkret tätnar, ensamheten plågar många och längtan efter det där alldeles vanliga är påfallande.

Gläd er alltid! En sådan kontrast. Ska vi sticka huvudet i sanden och blunda? Nej, någon står vid vår sida. Någon som både skapat oss, önskat oss, frälst oss, älskar oss och är med oss. Denne någon kallas Herren. Namnet står för Gud själv. Gud är nära.

Detta blir så tydligt vid jul när vi firar att Gud blivit människa. Så nära har Gud kommit, och så nära är Gud. Vi är inte ensamma, fast vi är så ensamma. – O, vad jag ibland har svårt för ett sådant påstående. Jag måste väl ändå få erkänna och beklaga mig över allt elände! Eller? Ta nu med denna känsla och läs vidare: låt honom få veta alla era önskningar. Alltså: säg till Gud som det är. Inte som det borde vara! Ändra inte verkligheten för att du vill vara en kristen eller vara positiv. Säg som det är! Låt Gud veta allt, alla önskningar.

Allt! Vad innefattas i allt? Några exempel: jag är glad, jag är förtvivlad, grannen är påfrestande, mina barn bryr sig inte, det är gott att leva, jag orkar inte, kan ingen hålla för truten på den där… – Vad gör jag nu med allt detta? Jag berättar det för min Herre. Jag säger precis som det är.

Den bilden jag ser framför mig är tvättmaskinen nere i källaren. Släng in det smutsiga och det som luktar apa! Stäng locket och häll i tvättmedel! – Det är just det vi ska göra. Vi ska lägga in allt i den ”tvättmaskin” som vår Gud ställt fram för oss. Han har, i Jesus Kristus, dels kunskap om allt i förväg, dels ett utmärkt tvättmedel. I 1 Johannesbrevet 1 står det: blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Vid denna gudomliga tvättmaskin finns en liten text där det står: Guds frid ger dina tankar skydd.

Friden och glädjen finns. Friden ger skydd och glädjen ger uthållighet också i det knepiga. Men vi uppmanas att vara uppriktiga: låt honom få veta alla era önskningar. Utan den ärligheten lurar lögnens fader, Joh 8:44, som definitivt inte ger vare sig glädje eller frid.

Förbön

Gode Gud, tack för att jag inte behöver gömma något för dig och inte heller ändra om den verklighet jag möter. Tack för att du tar hand om allt. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Carl Magnus Adrian.

%d bloggare gillar detta: