Andakt 2020-12-21

Måndag, 21 December, 2020.
Psalm 17 med texten till ”Dotter Sion” (eller 480 – ”Var hälsad, Herrens Moder”)

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Sefanja 3:14-17

Jubla, dotter Sion, ropa ut din glädje, Israel! Gläd dig, dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta! Herren har upphävt domen över dig och undanröjt dina fiender. Herren, Israels konung, bor hos dig. Du har inget mer att frukta. Den dagen skall Jerusalem få höra: ”Sion, var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod. Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek.”

Betraktelse

Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Invid Marias hjärta vilar Jesusbarnet. Undret som världen väntar på växer sig stark i hennes mage. Hon bär Gud med sig vart hon går. Jesus, hjälten och räddaren, blir buren och ska födas till världen av Maria.

En utav mina favoritbeskrivningar av Maria är att hon är hela kyrkans förebild. På samma sätt som Marias uppgift är att bära fram Jesus till världen och föda honom till världen är det också kyrkans uppgift. Att bära fram Jesus och att i alla sammanhang peka på Jesus och visa på honom. I den unga Maria kan kyrkan spegla sig och finna inspiration. Så som hon omfamnade uppgiften att föda Guds egen son till jorden ska också kyrkan inspireras att ta sig an sitt uppdrag: Uppdraget att i alla tider och på alla sätt bära ut Jesus till världen.

Jag förundras över Marias mod. Hon hade modet att ifrågasätta, hur ska det gå till? Och sedan modet att säga Ja, trots att hon inte visste hur det skulle gå. Trots att hon inte visste hur Josef skulle reagera eller hur andra runt omkring skulle reagera. För alltid kommer Maria porträtteras som en ödmjuk tjänarinna men jag tror att vi kan nyansera den bilden. Tänk vilken styrka, vilken kraft och vilket mod hon besitter när hon tar till sig ängelns budskap och säger ja till det oerhörda, att låta Gud själv ta plats invid hennes hjärta och växa sig stark i hennes mage. Nu närmar vi oss julens högtid och mysterium och det är hög tid att låta oss inspireras av Marias mod och styrka.

Vi får möta julen beredda. Beredda att ta emot Jesus när han kommer till oss i ringhet i sin krubba. Beredda att fortsätta Marias uppdrag att bära ut honom i världen. Bära Jesus till andra som inte lärt känna honom. Vi har inget mer att frukta. Precis som Gud jublar av glädje över Maria i sin översvallande kärlek, jublar Gud över dig och mig. Utan rädsla och missmod kan vi gå ut i världen och sprida julens evangelium och mysterium. I ett litet barn föds Gud till den värld som Gud älskar. Det lilla barnet som står för Guds rikes hemligheter och samtidigt håller hela världen i sina händer. Låt oss nu mer än någonsin förut sprida julens evangelium. Du födde Ljuset i vårt liv, Maria. Kristus är född till jorden.

Förbön

Gud, vi ber om en gnutta av Marias mod och styrka. Ge oss vishet och kraft att bära ut din son Jesus i världen. Gör oss till spridare av julens evangelium. Låt oss så frön av ditt rike bland människor. Och låt oss varje dag ta emot dig i våra liv. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Sara Johannesson.

%d bloggare gillar detta: