Andakt 2020-12-19

Lördag, 19 December, 2020.
Psalm 38B – ”För att du inte tog det gudomliga”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Jesaja 40:1-8

Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud! Alla dalar skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Oländig mark skall jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet skall uppenbaras, och alla människor skall se det. Herren har talat. En röst sade: Förkunna! Jag frågade: »Vad skall jag förkunna?« Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar, när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet.

Betraktelse

En första sak som är viktig att stanna upp vid är termen ”dubbelt”. Om man gör en lite djupare efterforskning av det hebreiska ordet kephel har det en något annorlunda innebörd än den svenska översättningen ”dubbelt”. Det svenska ordet ger en förståelse av att Gud har gett sitt folk det dubbla straffet för deras överträdelser. Det hebreiska ordet däremot har meningen av en dubbelhet i form av att de fel som folket har begått har mött sin motsvarighet i deras givna straff. Alltså: straffet är lika stort som den begångna synden och tillsammans bildar brottet och straffet en dubbelhet.

Dessa synder skapar sedan hinder i relationen till Gud. Men Guds ursprungliga plan för människorna var att de skulle leva i full gemenskap med Gud i hans kärlek. Texten handlar om en ny tid på ingång. Om hur Gud ska komma i all sin makt och härlighet till jorden. Inget hinder, varken orubbliga berg eller djupa dalar kan då stå emot Gud. Så stor är Guds härlighet. Det finns ingenting i världen, hur stort och mäktigt det än verkar, som kan stoppa Guds ankomst.

Detta kanske känns läskigt och överväldigande, men Gud har redan kommit. Guds ankomst till jorden skedde genom Jesu Kristi födelse, död och uppståndelse, på grund av Guds fullkomliga kärlek för människan. I sin stora kärlek gav Jesus sitt liv på korset och besegrade därmed ondskans sista kort, döden som yttersta destination. Det finns fortfarande död och ondska kvar i världen, men detta är inte längre det som får sista ordet. Genom Guds seger så blev istället Jesu liv den slutliga destinationen för människan. Denna konsekvens av Jesu kärlek till människorna är vad som visar Guds härlighet. Dagen kommer sedan när hela världen ska se denna härlighet. En dag då Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord där allt levande är helt upprättat i Jesu liv och uppståndelse. Men Guds härlighet är redan närvarande i världen bland Jesu lärjungar. En härlighet som lyser i mörkret om ett löfte om evig frid och liv i överflöd.

Förbön

Gud, jag tackar dig för denna dag som du har gett till mig. Tack Jesus att du visade mig Guds härlighet, hjälp mig att spegla den i min vardag. Tack att du inte låter något stoppa dig från att nå mig, utan du drar mig ständigt närmare dig. Hjälp mig att lita på dina löften Gud. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ida Mattsson

%d bloggare gillar detta: