Andakt 2020-12-18

Fredag, 18 December, 2020.
Psalm 111 – ”Kristus kommer, Davids Son”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Galaterbrevet 3:21-29

Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.

Betraktelse

När min fru och jag var insnöade i Skåne för många år sedan låg meterhöga drivor över allt, även på vägarna. Så, efter två dagar, kom gigantiska plogbilar. Häftigt att se hur de rensade vägarna, så att vi kunde få ut vår bil och köra vidare.

Aposteln Paulus försöker förklara den roll som Guds lag spelar. Lagen betyder i Bibeln bland annt de bud Gud gett till sitt folk Israel. Inte ett, inte tio utan en mängd bud. Dessa bud vill vara en hjälp att leva rätt och klokt. Gud visar sin vilja genom buden, men de har också en uppgift likt plogbilens: att få bort sådant som ligger i vägen och hindrar.

Buden kan inte skänka liv, skriver han. På vanlig svenska: ingen blir god av att hålla buden. Ingen når upp till Gud genom att lyda, men buden har åtminstone två uppgifter: de skyddar livet och sanningen och de avslöjar oss.

Att buden skyddar, har vi nog rätt lätt att ta till oss. Stjäl inte! Var inte otrogen! Döda inte! Sådant är bra att höra och att leva efter. Men att buden samtidigt avslöjar oss, det köper vi kanske inte lika lätt. När budet säger ”tala sant om andra!”, då avslöjas ju jag, som ibland hittar på halvsanningar om andra. Budet som vill mig väl, avslöjar mig som syndare. Det är tungt att frakta bort både snömassor och synden.

Paulus har mer att säga. När nu buden pekar ut synden och avslöjar mig, då visar den samtidigt att jag behöver hjälp. Mycket hjälp. Hur ska jag kunna duga inför den Gud som gett buden? Jo, Gud har visat en väg till frälsning som heter Jesus Kristus. Genom honom, och på grund av honom, finns förlåtelse. Inte bara det! Det finns en annan väg att gå, ett annat sätt att leva: tro på Jesus. Denna tro är inte framför allt att fatta, begripa allt och bli riktigt kyrklig. Tron på Jesus gör mig till Guds barn, så skriver Paulus. Gemenskapen med Jesus – gemenskapen! – gör oss till Guds favoritbarn. Ingen är mer än någon annan. Alla är ett i Kristus. Det spelar ingen roll vem du är. Inför Gud är alla befriade och genomälskade.

Förbön

Gode Gud, när jag blir så trött av att inte bli bättre och godare, visa mig då vägen till Jesus, så att jag blir befriad till att tänka och göra gott. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Carl Magnus Adrian

%d bloggare gillar detta: