Andakt 2020-12-17

Torsdag, 17 December, 2020.
Psalm 376 – ”Från tidevarv till tidevarv, ditt rike, Gud, skall stå”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – 2 Petrusbrevet 1:19-21

Profetorden bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgon-stjärnan går upp i era hjärtan. Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

Betraktelse

En profet är den som fått ett uppdrag av Gud att bära fram ett särskilt budskap från Honom till en eller flera andra människor. Det kan vara till landets härskare (som när profeten Nathan meddelar Guds dom över Davids äktenskapsbrott och mord i 2 Sam. 12), till en apostel (som Agabos om väntande fångenskap till Paulus i Apg. 21:11), eller bara en nyfiken outsider som besöker de kristnas möte och blir ”avslöjad” (1 Kor. 14:24 f.). ”Den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar” (1 Kor. 14:3).

När Gud talade till sitt folk genom profeter, var det ofta för att Gud ville varna dem för en annalkande katastrof, Guds straff för deras ogudaktighet och synder som de måste omvända sig från. Men när katastrofen slagit till, behövde folket motsatsen för att inte ge upp: ett ord från Gud om att det finns hopp om frälsning från Gud. Jes. 40–55 är en lång serie sådana frälsningsorakel till ett folk i exil.

Jesus (själv profet – och mer) menade att Gamla testamentets profetior om frälsning var på väg att uppfyllas just i honom själv, jfr Luk. 4:16–30. Den typen av tydning av profetior lärde han ut till sina lärjungar (Luk. 24:25–27, 32, och 44–47), och den blev en viktig del av kristen missions-predikan och urkristen teologi. Därför är också det Gamla testamentet en omistlig del av kyrkans trosgrund.

Det Guds Ande har låtit mänskliga profeter bära fram måste tas emot och tolkas med hjälp av samme helige Ande. Avsändare och mottagare måste befinna sig på samma våglängd. Det är en princip som gäller all bibelläsning, bibeltolkning och bibelundervisning – Skriften kan förstås rätt bara av den som befinner sig i trons andeledda gemenskap, Kristi heliga syndarekyrka. Det innebär, som Jesus klargör i Bergspredikans slut (Matt. 5–7), att med all kraft och uthållighet göra det man har hört från Guds budbärare, framför allt från Jesus själv.

Förbön

Käre himmelske Fader, vi tackar dig för att du i alla tider har kallat och fortfarande kallar män och kvinnor till att vara dina profeter. Lär oss att ta emot det ljus i tillvarons mörker som de ger oss, och gör oss trogna i kärleken till ditt heliga ord, så att vi kan gå livets väg och följa Ordet som blev människa, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Bengt Holmberg

%d bloggare gillar detta: