Andakt 2020-12-16

Onsdag, 16 December, 2020.
Psalm 110 – ”Han kommer i sin kyrka”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Jesaja 29:17-21

Snart, om en liten tid, skall Libanon bli till en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Den dagen skall de döva höra när man läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se, fria från dunkel och mörker. De förtryckta skall ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jubla över Israels Helige. Ty då är det slut med tyrannerna, borta är de hänsynslösa, utplånade alla som hade ont i sinnet, de som anklagade oskyldiga inför domstolen, snärjde dem som förde rättvisans talan och med lögner fällde den som var utan skuld.

Betraktelse

Johannes Döparens lärjungar kommer en gång till Jesus med Johannes´ fråga om Jesus är ”den som skulle komma” eller om man ska vänta på någon annan. När Lukas skildrar detta skriver han att Jesus är fullt upptagen med det som Johanneslärjungarna kunde bevittna och som de skulle ta med som svar till Johannes: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud (vi läste den här texten i söndags). Hur kunde det vara ett svar? Jo, man kunde sin Bibel och visste vad som var förutsagt hos profeterna om Messias.

När Jesus nu träder fram gör han just dessa gärningar. Han är ”den som skulle komma”. Det handlar om en fullständig förändring: dövhet blir hörsel, blindhet syn, fattigdomens bekymmer blir glädje, förtryckets tyranner blir borta. När Jesus träder fram gör han underverk och ger undervisning. Det blir tecken på att Guds Rike är nära – nära i rummet och nära i tiden. Men ännu är Guds Rike inte kommet i sin fullhet. Ännu är människor blinda, döva, fattiga, sjuka och orättvisor och mygel, lögn och korruption är inget främmande i vår värld. Men Jesus har markerat vad som gäller där hans rike finns och vi är kallade in i det rikets tjänst i hans efterföljd som hans lärjungar. Vi ska be för de sjuka, ge läkedom, avhjälpa fattigdom och avslöja orättfärdighet.

Men det Jesus gör handlar också om blindhet och fattigdom på ett annat sätt. Det handlar om dem som inte ser vem Jesus är fast de klarar sig utan glasögon, inte hör vad han säger fast de har perfekt hörsel, som lever fattiga fast de har pengar på banken, som är bundna fast de kan röra sig precis som de vill. Det handlar om det andliga livet.

Också där är vi kallade att hjälpa människor fram till mötet med Jesus, så att de får se och höra och bli berörda och befriade av honom själv. Befriade från skuld, befriade från bojor och bindningar till friheten i Kristus. Kanske var det det Johannes var angelägen om att hans lärjungar skulle få erfara? Detta är Kyrkans uppgift i tiden och i världen, och Kyrkan – det är vi och det är vår uppgift. Att bereda väg för Jesus till människor och bereda väg för människor till Jesus.

Förbön

Käre Fader, tack för att du sände Jesaja och för hans budskap från dig. Hjälp oss när vi läser Bibeln att kunna känna igen dig i det du gör idag. Gör oss till användbara redskap. Här är jag, sänd mig! Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Göran Simonsson.

%d bloggare gillar detta: