Andakt 2020-12-15

Tisdag, 15 December, 2020.
Psalm 426 – ”Hör du rösten, ser du mannen?”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Lukasevangeliet 3:1-15

Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta skall fyllas, varje berg och höjd skall sänkas. Krokiga stigar skall rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning.

När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sade han till dem: ”Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden.” Folket frågade honom: ”Vad skall vi då göra?” Han svarade: ”Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt.” Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: ”Mästare, vad skall vi göra?” Han svarade: ”Driv inte in mer än vad som är fastställt.” Och när det kom soldater och frågade honom: ”Och vi, vad skall vi göra?” sade han till dem: ”Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold.” Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias.

Betraktelse

Vi befinner oss idag vid Jordanflodens strand. Luften är varm och sandalerna skyddar inte helt mot den brännande sanden. Där borta vid strandkanten står Johannes, med slitna kläder och vildvuxet skägg! Lyssnar vi till hans ord? Många av oss trivs nog bättre med stadens bekvämligheter. Rinnande vatten, ett kylskåp fullt med mat och så förstås en bra
internetuppkoppling. Och så stadens ständiga buller och larm. Bra för den som inte vill lyssna till sina egna tankar. Bra för den som inte vill höra någon tala om bot och bättring. Men nu har vi faktiskt gett oss ut i öknen. För vi har ju fått höra Johannes ord. Frågan är ju bara om vi har lyssnat?
Guds ord kom till Sakarias son Johannes. Inte till de höga herrarna i palatsen. Gud hade en plan med Johannes liv och den var att peka på Jesus. Han har en plan också med våra liv. Johannes uppmanar oss idag att leva efter den planen. Vi kallas att följa Jesus. Johannes har inget eget budskap, ingen egen dold agenda, han säger bara det som Jesus säger: Pressa inte människor på pengar! Dela med dig av ditt bröd och dina kläder. Försök att handla så som Jesus hade gjort. Det är första steget. Ett första tecken på omvändelsen är att man släpper på sin inkrökthet i sig själv och lever för andra människor. I den processen väcks insikten om att man inte klarar detta själv. Jag klarar inte att leva så som du vill Gud. Det är nästa steg. Jag behöver en frälsare. Jag behöver Jesus.

Förbön

Vi ber: Herre lär mig att lyssna till dig. Hjälp mig att urskilja din röst bland alla andra röster som tävlar om min uppmärksamhet. Förlåt mig Gud för alla de gånger jag väljer att gå på livets krokiga och steniga vägar istället för att vandra på din väg. Gud hjälp mig att likt Johannes döparen få bana väg för Guds rikes ankomst. Gud tack för din kärlek och nåd som är större än allt annat livet kan ge. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Fabian Åström

%d bloggare gillar detta: