Andakt 2020-12-14

Måndag, 14 December, 2020 – Tredje söndagen i Advent.
Psalm 232 – ”Frälsare, du som äger läkedomen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Matteusevangeliet 11:12-19

Jesus sade till folket: ”Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron.

Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”

Betraktelse

Det Jesus först säger i det här textavsnittet om att himmelriket tränger (stormar) fram och att somliga försöker rycka det till sig med våld har alltid varit svårbegripligt. Det är svårt att veta om Jesus här beskriver något glädjande (att himmelriket tas emot med våldsam iver) eller något sorgligt (att himmelriket möter våldsamt motstånd, t.ex. när Johannes Döparen avrättas av fursten i Galileen, Herodes Antipas). Möjligen är det både-och; himmelriket möter både positiva reaktioner och negativa. Johannes är den utlovade Elia – fantastiskt att få leva i hans tid! Men oerhört sorgligt att detta Gudsvittne då blir dödad.

Den här textens andra del får kanske tolkas som ett stöd för den ”sorgliga” tolkningen (himmelriket lider våld). Den resonerar nämligen just om det faktum att himmelrikets budbärare alltid avvisas, även om de angivna skälen för det varierar starkt. Jesus liknar ironiskt sin samtids reaktioner på Johannes och Jesus vid hur barn kan klandra andra barn för att dom vägrar leka med, vilken lek som än föreslås – leka glad eller leka ledsen. Bakom det ligger ofta nog en kamp om kontroll och vem som ska bestämma.

I Jesu ögon är Johannes och han som ett radarpar sända från himlen, som båda vill få Guds folk att omvända sig till Gud. Den ene är en asketisk och sträng botpredikant ute i öde trakter, den andre vill nå mycket folk och deltar i även de ofrommas fester utan rädsla för att smittas av deras synd (han t.o.m. påstår att det är dom som ”läks” och förlåts av hans närvaro). Som vi såg igår väckte den här skillnaden även hos Johannes frågan om Jesus verkligen var Han-som-kommer.

Men det är skillnad på en öppen fråga för att förstå, och ett ifrågasättande som bara görs för att slippa Guds omvändelsekrav och kunna fortsätta i fred med sitt självbestämda och själviska liv. Den som verkligen vill veta mer och förstå bättre om Jesus kommer att få det, medan den som mest av allt vill vara i fred för Gud till slut får vara det.

Förbön

O Gud, du som ser ner så djupt och rannsakar hjärtan och njurar, hindra mig med din Andes klarsyn från att fly undan avgörelsen för himmelriket. Lär mig att se och lägga bort mina egna undanflykter och att i stället tala sanning, särskilt om hur mycket jag behöver dig. Förlåt mig mina synder, för Jesu Kristi skull. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Bengt Holmberg.

%d bloggare gillar detta: