Andakt 2020-12-13

Söndag, 13 December, 2020 – 3:e söndagen i Advent.
Psalm 426 – ”Hör du rösten?”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Matteusevangeliet 11:2-11

Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.”

När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.

Betraktelse

Jesus satte Johannes mycket högt och utnämner honom här till den största, mest betydelsefulla av alla människor. Han är inte stor på det världsliga sättet, dvs. mäktig, av fin familj, rik på ägande, framgång och beundran av människor. Men han är en profet (av grekiskans pro, ”för” och verbstammen fa-/fe-, ”tala, säga”), dvs. en som talar för [Gud], bär fram ett budskap från Gud. Och som snart kommer att krönas med martyrens, Gudsvittnets, ärekrona.

Men, säger Jesus, han är faktiskt mer än en profet i mängden, han är den siste, definitive, som enligt löftet (i Malaki 3–4, där han ges namnet ”Elia”) ska komma närmast före Guds egen ankomst till sitt folk. När ”Elia” kommer, då är Guds rike oerhört nära, så härligt och farligt nära att varje människa måste bereda sig på det. Ja, Gud är livsfarlig för allt som är ont. Och så mycket oheligt som det finns i oss, så skulle direktkontakt med den Helige vara som när blixten slår ner med miljoner volt i hemmets elsystem och bränner sönder all ansluten elektronik. ”Ingen människa kan se Gud och leva”.

Guds ankomst måste man bereda sig på genom omvändelse, som är en mycket enkel (och svår) sak. Eftersom människan inte är kapabel att med ett enkelt viljebeslut lyfta bort allt ont, all synd och skuld ur sitt liv, måste hon be Gud att göra det, med hänvisning till att Jesus dog för hennes onda också (det kallas syndabekännelse och bön om förlåtelse). Hela arbetet läggs på Frälsaren, som gör det med stor glädje och kärlek.

Johannes känner inte till sin släkting Jesus (Maria och Elisabet var släkt) fulla roll i detta, men vet (1) att Gud utsett honom själv att erbjuda ett omvändelsedop till syndernas förlåtelse, men (2) att det ska komma en större efter honom, en verklig Frälsare som döper i helig Ande. Han frågar Jesus från sin dödscell: Är du Han? Jesus svarar ungefär: Läs profeternas löften (särskilt i Jesajas bok) tillsammans med att avläsa mina gärningar, så har du svaret (Ja). Du får tro det. Ja, även du som läser detta får tro på Jesus som Frälsaren.

Förbön

O Helige Ande, du som fyllde Johannes med profetians rannsakande och räddande gåva, ge mig del i samma beslutsamma energi i att lyssna och lyda det du säger, så att även jag finner vägen till min Frälsare, Jesus Kristus. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Bengt Holmberg

%d bloggare gillar detta: