Andakt 2020-12-12

Lördag, 12 December, 2020.
Psalm 177:2 – ”O, må vi noga märka, vad Gud av oss begär”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – 1 Korinthierbrevet 4:1-5

Vi bör betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud.

Betraktelse

Kapitel 3 och 4 i Första Korintierbrevet handlar om att vara Guds medarbetare. Paulus talar om olika uppgifter som vi som medarbetare har; någon planterar, någon vattnar, men Gud ger växten. Han talar om hur viktigt det är att lägga en god grund, dvs en grund på Kristus. Så kommer kapitel 4 där han går över till att tala om att förvalta Guds hemligheter.

Ordet förvaltare används kanske mest när det handlar om att förvalta kronor och ören; kassaförvaltare, fondförvaltare, och så vidare. Att vara förvaltare av Guds hemligheter handlar inte om ett hemligt kassavalv fullt med pengar. Nej, det handlar om det allra största som vi fått, långt mycket mera värt än allt guld, alla diamanter och alla pengar. Guds hemligheter handlar om att han älskade oss så mycket att han gav oss sin ende son. Eftersom vi talar om en treenighet, en enhet, att Fadern, Sonen och Anden är ett, är det ju så att Fadern gav, inte bara sin Son, utan sig själv. Guds församling, var den än är, i vilken tid den än verkar, har uppdraget att förvalta försoningen, frälsningen och nåden; att aldrig förtröttas i detta och denna hemlighet har just du fått del av.

Alla våra jordiska ägodelar, mer eller mindre värdefulla, kan vara nog att förvalta. Mitt i allt detta ibland krävande förvaltarskap, kan det vara lätt att glömma förvaltarskapet av vårt eget liv. Vi får inte identifiera oss så mycket med våra jordiska ägodelar och allt som därtill hör, att vi glömmer att förvalta oss själva, den som vi är ämnade att vara. Den som Gud har menat att vi ska vara. Att vara förvaltare över sitt liv går inte utan att varje dag ta del av Guds hemligheter. Vi misslyckas ju ständigt! Egentligen handlar hela Bibeln om misslyckade människor som tack vare Guds hemligheter inte överges efter varje misslyckande, utan i stället upprättas. Om och om igen.

Tänk att varje dag få stava på orden; jag får vara en del av Guds hemligheter. Det är det som gör att jag kan vara den jag är ämnad att vara.

Förbön

Tack Herre att du låter oss få del av dina hemligheter. Tack att du aldrig förtröttas. Tack att du aldrig överger en enda av oss. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Kerstin Odeberg

%d bloggare gillar detta: