Andakt 2020-12-11

Fredag, 11 December, 2020.
Psalm 113 – ”Det är en ros utsprungen.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Jeremia 33:14-16

Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och Judas folk. När den tiden och den dagen kommer skall jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden kommer skall Juda räddas och Jerusalem leva i trygghet, och detta skall vara stadens namn: Herren vår rättfärdighet.

Betraktelse

Då skall Gud låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Jesus är det rättfärdiga skottet, rosen som växer ur Davids stam som vi sjunger i julpsalmen. Det är Jesus vi väntar på och längtar efter. Kanske mer i år än vad vi gjort andra år under advent. Årets adventstid är speciell på så många sätt. Vi kan uppleva mer ensamhet och isolering, vi får inte njuta på samma sätt av psalmerna och musiken som brukar ljuda så här års. Vi kan på många platser inte ens samlas och fira gudstjänst tillsammans. Vi är vana vid att tillsammans välkomna ett nytt kyrkoår och börja den gemensamma förberedelsetiden inför julens mysterium och nu är vi tvungna att göra det själva eller tillsammans med bara de allra närmaste. Och kanske är längtan större än någonsin förut efter Jesus och Guds rike.

Var kan vi hitta Guds rike? Och kan vi hjälpa andra att också hitta det? Det alldeles vanliga vardagliga enkla kan bli en förnimmelse av Guds rike. Vi kan söka och finna Gud i allt. I adventstiden förbereder vi oss för att på ett särskilt sätt ta emot Gud i det lilla barnet i krubban. Adventstiden kan också uppmuntra oss att ställa dörren på glänt, våga släppa in Gud i allt det som är vårt. Och vi kan upplyftas av orden att Guds rike är nära, redan här och nu. Med förväntansfull glädje kan vi fyllas av mod. Vi behöver inte vara rädda. Gud kommer till oss.

Det är ett arbete som pågår. Guds rike är nära. Guds rike är på gång. Och kanske kan vi vara en del av arbetet. Det är Gud som gör jobbet men jag tror att Gud kallar oss att vara sina medarbetare. Vi får vara med och bygga Guds rike. Vi är Guds medarbetare – tillsammans kan vi vara med och sprida budskapet. Hur doftar och smakar Guds rike? Himmelriket? Vilka bilder har vi av himmelriket? Nu i adventstiden förnimmer vi på olika sätt Guds rike. Guds rike är nära. Guds rike är till och med inom oss. Det lilla fröet som Gud planterat i alla människor har potential.

Ur psalm 113: Den späda rosen fina som doftar salighet i mörkret skall den skina, besegra dunkelhet. Ljuset lyser i mörkret, den späda rosen doftar salighet. Inget mörker kan någonsin besegra det.

Förbön

Gud, låt oss känna doften av salighet denna adventstid. Trots mörker, isolering och ensamhet är du alltid nära. Hjälp oss att finna ditt rike och ta vara på det. Gud låt oss välkomna dig och släppa in dig i det som är vårt. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Sara Johannesson.

%d bloggare gillar detta: