Andakt 2020-12-10

Torsdag, 10 December, 2020.
Psalm 436 – ”Guds rådslut från begynnelsen.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Jakobsbrevet 5:7-11

”Var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.”

Betraktelse

Det handlar mycket om väntan i advent. När kommer Messias?, undrade många i Jerusalem för länge sedan. Så kommer han och rider in i Jerusalem. Men när kommer han tillbaka, och när ska Guds rike bli synligt, så där på riktigt? Frågorna hopar sig nu i advent.

När blir det som vanligt igen? När slipper vi ensamhet och distans? När kommer vaccinet mot Covid? Frågorna hopar sig inte bara i advent.

När bibeltexter beskriver väntan på Jesu återkomst eller på att Gud ska ge rättvisa i denna märkliga värld då betonas ofta att Guds löften är sanna, allt vi inte vet när det ska ske och att vi får öva oss i tålamod. Inte sällan blir vi besvikna på sådana ”svar”. Vi är otåliga, naturligtvis – sådana är vi – till och med besvikna och irriterade ibland.

Aposteln Jakob skriver om profeterna som vi ska ha till föredöme. Lärdomen från dem är att de just i lidandet visade tålamod. Men han förklarar anledningen till att detta var möjligt för dem: Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

Under tider av lidande, väntan och olösta problem visar oss Guds ord på de löften vi fått. Vi hoppas på svar men får istället löften. Dessa löften handlar om vem Gud är och hurdan Gud är. När en del profeter, t ex i Gamla testamentet, någon gång fick de se in i framtiden, så kunde de berätta för sin samtid om vad Gud skulle göra senare. Men dessa löften lyfte ju inte av bekymren som fyllde deras vardag. Men – och det är poängen – löftena lyfte deras blick. Se framåt och uppåt!

Kanske tycker vi att den tron saknas. Hur ska jag kunna hoppas och se framåt?

För mig har tre särskilda dagar stor betydelse i sammanhanget. Långfredagen, då dör Jesus och det är finito. Dagen efter, på lördagen, då börjar jag fatta att det som hände igår är verkligt. Söndag morgon, då är det bästa att ge upp och ta åsnan hem till Galileen. Alla löften och påminnelser om segern över döden, som Jesus gav sina lärjungar under tre års tid, tycks glömda! Men Jesus uppstod och visade sig för sina glömska lärjungar.

Nu påminns vi: kom ihåg Guds löften!

Förbön

Gode Gud, påminn mig om att du älskar och vill både mig och andra väl.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Carl Magnus Adrian.

%d bloggare gillar detta: