Andakt 2020-12-09

Onsdag, 9 December, 2020.
Psalm 423 – ”Kom Jesus, kom Immanuel”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Jesaja 35:1-10

Öknen och ödemarken skall jubla, det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor skall öknen blomma, den skall glädjas och fröjda sig. Libanons glans skall skänkas den, Karmels och Sharons härlighet, och folket får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän! Säg till de förskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här, hämnden kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv för att rädda er.” Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land skall bli till sjö, törstande mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar skall säv och papyrus-gräs växa. Där skall gå en banad väg, den skall kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. Där finns inga lejon, där kommer inga rovdjur. Men de återlösta vandrar där, de som Herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr.

Betraktelse

I advent kan vi börja ana Guds rike. Vi kan börja känna doften av det, vi kan nästan smaka det på tungan. Vi vet att nu är det nära. Varje år i vårt kyrkoår, under adventstiden, får vi förbereda oss på att Jesus skall komma. Varje år får vi landa i Guds verklighet, det oerhörda att Guds rike manifesteras i ett litet nyfött barn den första julnatten. I texten idag får vi otaliga exempel på hur Gud gör allting nytt och annorlunda. Gud kommer själv för att rädda oss. Förbränt land skall bli till sjö, törstande mark till källsprång. Det är Guds vilja, att göra allting nytt. Att skänka liv i överflöd.

Också våra liv kan vara som förbrända land och törstande marker. Också våra liv kan bli till levande sjöar och brusande källsprång. När vi tar emot det Gud vill ge oss sker förändring. Gud fyller det vi trodde var förtorkat med nytt liv. Inte över en natt eller helt plötsligt, men sakta kan vi märka förändringen. Förändringen som innebär att sorg och suckan flyr och ersätts med glädje. Vi kan alltid lita på att Gud vill oss gott och det vi lämnar i Guds händer kan genomgå förvandlingen, något torrt och öde kan bli till blomstrande liv. Just nu får vi en försmak av Guds rike, vi anar det rike som får blindas ögon att öppnas och dövas öron att höra. Det rike som ger frihet åt var bunden själ. Det rike som vi alla kan glädjas åt. Det rike som förvandlar oss alla och hela världen. Det rike som regeras av ett litet barn som ligger i en krubba.

På olika sätt får vi förbereda oss på att ta emot Guds rike. Kanske kan vi just idag fundera på vad vi behöver lämna till Gud. Något vi behöver hjälp med, något som behöver fyllas med nytt liv. Det kan vara något som tynger oss, något som hindrar oss från att blomma. Hos Gud får vi förnyad kraft och nytt mod. Gud fyller oss med liv, gång på gång. Tillsammans får vi genomgå förvandlingen från öken till en äng med liljor. Hela tiden anar vi att Guds rike är nära, vi känner doften och anar smaken.

Förbön

Gud, låt oss vara med och bereda plats för ditt rike under denna adventstid. Öppna våra ögon så att vi kan se livet som blommor. Gör oss beredda att ta emot Jesus när han kommer till oss. Gör våra liv till brusande källsprång. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Sara Johannesson.

%d bloggare gillar detta: