Andakt 2020-12-07

Måndag, 7 December, 2020.
Psalm 254 – ”Löftena kunna ej svika”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Mika 4:1-4

 ”Men den dag skall komma då berget med Herrens tempelstår där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. ”Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom. Herren Sebaot har talat.”

Betraktelse

När jag gick i skolan fick jag lära mig att Mount Everest var världens högsta berg och att
Kebnekaise var det högsta berget i Sverige. Mig veterligen stämmer detta fortfarande, men något som är både spännande och skrämmande är att Kebnekaises sydtopp inte längre är Sveriges högsta punkt. Den den kala nordtoppen har helt enkelt visat sig vara högre än den glaciärbeklädda sydtoppen under de senaste somrarnas mätningar, detta till följd av att glaciären på sydtoppen har smält mer på somrarna än vad den har återhämtat sig på vintrarna. Världen som vi känner den förändras.
Idag talar profeten Mika till oss: ”Men den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna” Menar Mika att tempelberget i Jerusalem, med sina 743 meter, skall höja sig upp över Mount Everests 8848 meter? Knappast! Menar han istället att alla andra berg skall sänka sig, likt Kebnekaises sydtopp. Troligtvis inte. Vi vet visserligen intellektuellt att ingenting är beständigt av det som är skapat men vi behöver också påminna oss om det. Det enda som vi vet är att Guds nåd och löften till oss kommer att bestå. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna, löftena de står kvar”. Men Mika talar till inte till oss om det fysiska berget. Det skall komma en dag då templet skall upphöjas över allt annat på jorden och folk skall strömma dit. Templet för oss kristna är inte främst templet i Jerusalem, utan det är Jesus Kristus.
Det är Jesus som skall upphöjas och det är han som har upphöjts. Det är han som ska samla folk från världens alla hörn och det är han som gör det också i detta nu. ”Guds rike är nära” var temat igår. Guds rike skall komma en gång när Jesus kommer åter och från den dagen skall folken aldrig mer lyfta svärd mot varandra. Då skall det inte finnas några krig, ingen gråt och ingen klagan. Men Gud kallar oss att leva i hans rike också här och nu. Redan idag kan vi vandra upp till templet Kristus och redan idag kan han ge oss kraft att smida om våra spjut till vingårdsknivar. Vi behöver bara öppna vårt hjärtas tempelhus och släppa in Jesus. Han står redan utanför och bultar.

Förbön

Vi ber: Gud öppna ditt rike för oss och hjälp oss att vandra fredens väg. Lys upp allt som är dunkelt och mörkt i våra hjärtan med ljuset från ditt evangelium. Låt Kristi kärlek få prägla oss allt mer för varje dag. När missmod och ångest drabbar oss påminn oss om ditt eviga löfte: att din kärlek aldrig tar slut. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Fabian Åström

%d bloggare gillar detta: