Andakt 2020-12-06

Söndag, 6 December, 2020.
Psalm 490 – ”Guds son en gång i morgonglans”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Lukasevangeliet 21:25-36.

Jesus sade till sina lärjungar: ”Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” Han gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.”

Betraktelse

Bibeln är mycket tydlig med att världen så som vi känner den kommer att gå under. Det kommer att åtföljas av att Jesus kommer tillbaka för att döma alla människor. Texter i bibeln som handlar om tidens slut fascinerar. Hur kommer tidens slut att se ut? Kommer det att ske genom ett influensavirus som slår ut mänskligheten? Kommer vi kvävas av våra egna avgaser? Kommer naturkatastrofer att utplåna oss alla?

Just naturfenomen har i alla tider förståtts och tolkats som förebråelser från gudarna. Den tanken finns på ett sätt även i kristendomen. Tidens slut kommer att åtföljas av märkliga naturfenomen. Dock ska vi inte vara för snabba med att tolka just de fenomen vi går igenom som förebråelser för tidens slut, för Jesus säger själv Dagen och timmen känner ingen… (Matt 24:36) Ändå får naturkatastrofer och pandemier bli en påminnelse för oss att det kommer komma en dag då vår värld ska ställas inför Guds domstol.

Men Jesus säger åt oss att den dagen också är befrielsens dag! Det är inte en dag att frukta, det är en dag att se fram mot, för det är då Jesus ska komma för att samla sina barn, en dag då Guds rike kommer i sin fullhet på vår jord, himlen helt enkelt.

Även om det inte är en dag att frukta, så är det en dag vi behöver vara redo för. Om vi inte är redo varnar Jesus att dagen kommer som en snara.

Så hur blir vi redo? Vi behöver ta till oss vad aposteln Petrus säger åt oss: Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be. Låt oss göra just det.

Förbön

Jag har så blandade känslor inför den dagen, Herre. Den dagen som jag bekänner varje söndag ”…därifrån igenkommande till att döma levande och döda.” Jag förstår och bävar inför den stora dagen då du skall ställa hela mänskligheten framför dig och ingen kan dölja något som gjorts, sagts eller tänkts. Ja, Herre, jag bävar inför det, för jag vet själv inte allt ont jag gjort, men det gör du som är mig närmare än mitt eget hjärta.

Ändå säger du åt mig att jag ska räta på mig och lyfta mitt huvud, ty min befrielse är nära. Min befrielse är en gång för alla få slippa syndens härjningar i den här världen, i mitt eget liv. Hjälp mig, Herre, att vaka och be inför den stora befrielsens dag, den dag då du kommer att se allt jag borde dömas för och ändå förklara mig frikänd för din älskade Sons skull. Ja, Herre, jag både bävar och längtar efter den dagen. Tills dess ber jag om hjälp att vara på min vakt. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Måns Norrsén.

%d bloggare gillar detta: