Andakt 2020-12-05

Lördag, 5 December, 2020.
Psalm 235 – ”Som en härlig gudomskälla”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Psaltaren 24

”Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen. Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud, sin räddare. Här är det släkte som sökt sig till Herren, som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in! Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren, väldig i strid. Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in! Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot, han är ärans konung.

Betraktelse

Dagens bibeltext kommer från Psaltaren, en samling av texter som varit betydelsefulla för människor under flera årtusenden. Denna psalm börjar med att konstatera grunden för universums existens. Nämligen att världen är skapad av Gud. Gud är grunden för allt. Med detta som bakgrunds-förståelse går psalmen vidare till relationen mellan människa och Gud. Vad krävs för att upprätta en sådan relation?

Något som ständigt återkommer som tema i Bibeln är trofasthet till Gud. Gud uppmanar ständigt till att vi endast ska söka oss till honom eftersom det bara är han som kan ge välsignelse och liv. Gud är källan till det sanna goda i världen. Gud vill att vi människor ska komma till honom med uppriktiga hjärtan, med allt vad vi är. Att vi ska komma till Gud och inte vända oss till något annat i vårt sökande efter plats och mening i vårt liv. Söker vi oss i uppriktighet till Gud så kommer detta att bära frukt i våra liv och gärningar. Men detta är kanske lättare sagt än gjort.

Kanske kan vi känna igen oss i olika personer i Bibeln som har en uppriktig längtan efter Gud, men som i nästa stund verkar gå åt helt fel håll. Det är svårt att vara människa och hantera livet med allt vad det innebär. Men detta är inte något nytt för Gud. Gud vet detta sedan länge men låter inte det stoppa honom i sin kärlek till oss. Där vi misslyckades kom istället Gud, Herren Sebaot, till vår räddning. Gud trädde in i världen för att ge oss möjligheten till ett liv och en relation i fullständig gemenskap med Gud. När Jesus rider in på en åsna i Jerusalem är det ärans konung som kommer, på väg mot sin död. En död som ger liv och uppståndelse, då döden inte kunde behålla Jesus. En uppståndelse med Jesus som vi idag får ta emot tillsammans med våra syskon i alla tider. Jesus föddes till världen just för att kunna ge oss denna gåva med sitt liv. En gåva av uppståndelse och liv som erbjuds alla, oavsett brister och trasighet. En gåva som Jesus ger på nytt varje dag i sin kärlek till oss.

Förbön

Herre Jesus, tack för att du kom till världen och gav ditt liv för mig. Tack för att du alltid finns där för mig. Jag ber att du ska omsluta och välsigna mig och dem jag möter. Detta ber jag dig Gud i Jesu Kristi namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ida Mattsson.

%d bloggare gillar detta: