Andakt 2020-12-03

Torsdag, 3 December, 2020.
Psalm 135 – ”Se, vi går upp till Jerusalem”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Romarbrevet 13:11-14

Ni vet ju vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.

Betraktelse

Nåden kommer till oss. Den tar vi emot som ett erbjudande, som en gåva. Bilden vi kan se framför oss är hur Jesus rider på åsnan i riktning mot den port i Jerusalems stadsmur där vi råkar stå. Han kommer till oss. Det är den riktning Jesus har: till oss med nåd.

När nu detta är klart, kan vi ta till oss de råd som aposteln Paulus ger: lägg av det mörka, ta på ljusets rustning, lev sant, ärligt och schysst. Nåden först – sedan det vi ska göra. Det vi gör får vara ett svar på tilltalet. Jesus kommer till oss, talar fred och frid in i våra öron och vårt hjärta. Vem vill inte då svara?

När nåden är otydlig, då blir det inte bra. Om vi inte ser honom som kommer till oss och som söker upp oss, då kan vi tro att det är vi som lyckas få honom att stanna just hos oss. Konsekvensen blir då lätt att vi krånglar till det. Nu ska vi lyckas… Nu ska vi skärpa till oss…

Nej, räddningen närmar sig. Den Jesus som kom en gång ska komma tillbaka. Det kallar Paulus för att ”dagen är nära”. Snart ljusnar det. Nu lever vi i väntan och ser framåt. Hur ska vi leva? Vad ska vi göra under tiden?

Tillbaka till bilden från Jerusalem. Ryktet säger att Jesus är på väg. Han har synts till vid Betfage på en åsna. Vad ska vi nu göra, när vi står där vid porten och väntar? Paulus hjälper oss: låt inte olika begär flytta fokus från det viktigaste. Här och nu är det lätt att ta miste. Vi kan dels bekymra oss så vi blir helt slut, dels kan vi få nya intressen som förvrider vår blick. Vi kan bli blinda för det som är äkta.

Ikläd er Herren Jesus Kristus i stället för att hålla på med mörkrets gärningar. Ljus eller mörker, sanning eller lögn, uppriktighet eller på låtsas. När nu Jesus kommer till oss har vi ett ansvar. Jesus hotar oss inte. Hans ankomst skrämmer inte. Men med honom blir livet på riktigt. Han lyser upp både inom oss och runt omkring oss så att vi ser bättre. Det som är vitt och vitt, eller hur? Säg då det! Det som är sanning är sanning, eller hur? Säg då det! Lider min medmänniska, så sök upp henne och hjälp och uppmuntra! Göm dig inte för kärlekens gärningar, de ligger och väntar på dig.

Förbön

Gode Gud, ge mig mod att vara sann och kärlek nog att se dem du kallar mig till. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Carl Magnus Adrian

%d bloggare gillar detta: