Andakt 2020-12-02

Onsdag, 2 December, 2020.
Psalm 423 – ”Kom Jesus, kom Immanuel”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 18:36–37

Jesus sade: ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.” Pilatus frågade: ”Du är alltså kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.”

Betraktelse

I texten från Johannesevangeliet blir Jesus förhörd av Pilatus efter att ha blivit förrådd i Getsemane trädgård. I dialogen mellan dem tas tre viktiga ämnen upp: Jesu rike, Jesus som kung och Jesus som vittne om sanningen. Dessa tre ämnen hör ihop med varandra och sammanfattar frågan om vem Jesus är.

Pilatus frågar om Jesus är kung, men får ett otydligt svar. Frågan om Jesus är kung ställs av en människa och kan verka som en vettig fråga. Har Jesus några planer på att försöka ta makten och göra uppror mot regenten och Rom? Men Jesus varken nekar eller håller med, kanske är frågan ställd utifrån ett för smalt perspektiv. Istället för att svara Ja eller Nej börjar Jesus prata om sanningen som han kommit för att vittna om. Vad denna sanning är kan vi få ledtrådar till om vi går tillbaka i texten. Tidigare i samma kapitel strax innan Jesus blir fängslad säger Jesus ”Jag är” som svar på en fråga om hans identitet. Termen ”Jag är” var vad Gud kallade sig själv när han mötte Mose i den brinnande busken. Jesus gör här ett av sina tydligaste gudsanspråk. Att fråga om Jesus är kung blir därför en underdrift då han strax innan har berättat att han är ett med hela universums skapare. Detta är sanningen som Jesus har undervisat och berättat om för sina lärjungar och folket.

Vad innebär då sanningen mer konkret för oss människor? Sanningen som Jesus berättat om är att han har kommit till jorden för att slutföra Guds frälsningsplan för världen genom att frivilligt ge sitt liv som ett lösen för alla människor. Jesus är den gode herden som samlar och skyddar sina får som kommer till honom eftersom de känner igen Jesus röst. Dessa får har tagit emot Jesu budskap eftersom de inser att detta är sanningen om livet. Nämligen att Gud personligen har kommit till jorden för att ta sin boning mitt bland sina lärjungar. Detta är anledningen till att julen är en tid för glädje, för vi firar vår frälsares ankomst till jorden. Vår frälsare Jesus, som är lika närvarande hos oss idag som han var bland sina lärjungar för tvåtusen år sedan.

Förbön

Gud, tack för att jag får komma till dig även denna dag. Omslut mig och låt mig få vila i din heliga frid. Led mig och hjälp mig att lita på dina löften, Gud. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss, och give oss i frid. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ida Mattsson.

%d bloggare gillar detta: