Andakt 2020-11-30

Måndag 30 November, 2020.
Psalm 104 – ”Gläd dig, du Kristi brud”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Sakarja 9:9-10

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.

Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände.

Betraktelse

Tänk på någon i din närhet som du tycker är riktigt ödmjuk. Säkert är det en person med ett stort hjärta som gärna sätter andra före sig själv. För jag tror att ödmjukheten ofta går hand i hand med många andra goda egenskaper. Man ser en människas ödmjukhet genom att denne låter sin egen person träda tillbaka till förmån för andra. Den ödmjuke vill så att säga inte påtala sin egen ödmjukhet. Det ligger i sakens natur. När jag slår upp ödmjukhet hittar jag i min ordbok att det är besläktat med anspråkslöshet.
När Matteus citerar dagens Sakarjatext i sitt evangelium låter det i vår översättning: ”Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl”. Jesus kommer till oss i ödmjukhet! Är det verkligen så? Både och skulle jag vilja säga. Visst är han den som låter sin egen person träda tillbaka till förmån för andra. Ja han offrar ju sig på korsträdets stam för att vi skall ha liv i överflöd. Men han kommer inte i anspråkslöshet. Jesus rider inte in i Jerusalem på en åsna för att göra det lite diskret och anspråkslöst. Han kommer med anspråk, anspråk större än någon människa. Han kommer nämligen med anspråket att kunna förändra ditt liv på riktigt.
Sakarja skriver sin bok efter att han har återvänt till Jerusalem från fångenskapen i Babylonien. Staden och templet ligger i ruiner. Krigets och fångenskapets fasor hade säkert brutit ner folket på många sätt, men Sakarja kommer med hopp. Något nytt skall komma. Alla vapen skall förintas, templet skall återuppbyggas och ett fridens rike skall komma. Sakarja profeterade om konungen som skulle komma och säkert trodde han att det skulle ske i samband med återuppbyggandet av templet. Men konungen kommer först långt senare. Det är Jesus som uppfyller profetorden när han rider in i Jerusalem 500 år senare. Det är han, Jesus, som förkunnar fred för folken och det är hans välde som når till jordens gräns. Nu kommer Jesus till oss, denna adventstid och denna dag.

Förbön

Gud tack för din son Jesus Kristus. Tack för att han är himmelens och jordens konung. Hjälp mig nu att låta honom få vara konung också i mitt hjärta. Lär mig att släppa alla världsliga bekymmer och all oro. Lär mig att lita på att du håller mig i din hand. Gud låt mig, likt åsnan, få bära Kristus vidare till andra människor. Hjälp mig att leva i tron, hoppet och kärleken. Amen.

Fabian Åström

%d bloggare gillar detta: