Andakt 2020-11-29

1:a söndagen i Advent
Psalm 110 – ”Han kommer i sin kyrka”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro!

Bibelläsning – Matteusevangeliet 21:1–9

”När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

Betraktelse

Tänk att få vara så nära Jesus som folket i Jerusalem var. Att se honom rida på gatorna, att vara så nära att man precis lagt sin mantel framför honom. Tänk att få vara med om allt som skulle hända.

Det är inte så få kristna som längtar efter att Guds närvaro ska vara mer påtaglig i deras liv, då skulle man kunna drömma sig bort till den tiden då Jesus gick här på jorden och gjorde sina underverk. Vilken glädje att få vara nära.

Folket fattade att de gammaltestamentliga profetiorna uppfylldes i och med Jesu intåg i Jerusalem, därför ropade de med orden i psaltaren 118: välsignad den som kommer i Herrens namn. Ändå är det ett genomgående tema i evangelierna att folk inte riktigt har fattat vem Jesus är, eller snarare, vad han kom för att göra. Till och med efter uppståndelsen frågade lärjungarna Är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike? (Apg 1:6) Om folk som var i Jesu närhet tog fel på vem han var, skulle inte vi kunna göra detsamma?

Därför är adventstiden en förberedelsetid i kyrkan. En tid att lyssna till vem Jesus är och vad han kom för att göra och därmed låta Gud korrigera vår syn på vem han är.

Idag har du förmodligen tvingats att fira gudstjänst framför en TV eller dator. Men även om kvaliteten på sändningen har varit tveksam är inte Gud mindre verksam för det. Vi påminns denna märkliga första advent om att Gud inte är beroende av yttre omständigheter, varken våra felaktiga förväntningar på honom, eller pandemier.

Må du få en välsignad första advent, kanske i karantän, men ändock nära Jesus!

Förbön

Välsignad vare du, Herre Jesus Krist, som var år påminner oss om din ankomst. Vi får genom ditt ord läsa om ditt intåg som möttes med hyllningsrop, men som i samma vecka skulle utbytas i anklagelser och uppmaningar om korsfästelse. Tack Herre, för att du kommer till oss och ger oss förlåtelse som vi aldrig kan förtjäna. Vi ber dig om ett nytt nådens år från dig som är trofast trots tidens skiften, och vi längtar till den dag då vi får vara dig nära och hylla dig med människor av alla folk i alla tider. Välsignad är han som kom i Herrens namn. Hosianna i höjden! Amen.

Måns Norrsén.

%d bloggare gillar detta: