2020-11-01: Morgonandakt

Söndag, 1 November, 2020.
2020-11-01a – morgon

Kära läsare!

Denna morgon publiceras det sista inlägget på obestämd tid här på ”Dagligt bröd.” Vissa av er som läser detta har varit med mer eller mindre sedan starten, den 23 Mars i år, andra läsare har kommit till senare. Att under de gångna sju månaderna två gånger om dagen ha lagt upp andakter för er läsare att ta del av har varit en mycket stimulerande syssla, och de hälsningar och glada tillrop jag fått har varit mycket uppmuntrande och stärkande. Att ha fått göra detta under den speciella tid vi just nu lever i har varit en stor nåd – och dessutom mycket roligt!

Jag har också glatts åt goda och trofasta medarbetare som lagt ner mycket både tid och omsorg med att sammanställa andakter. Trots all god hjälp från mina skribenter har detta arbete – som jag gjort på min fritid – tagit mycket tid och kraft i anspråk. Men det har också varit mycket givande!

Trots att Corona-pandemin inte på något sätt är över, avslutas nu detta Corona-initiativ, eftersom krafterna tryter. Planen var att vi imorgon skulle starta vår vandring genom Romarbrevet – men det får bli en annan gång. Men läs gärna romarbrevet på egen hand – för också däri vill Herren tala till dig.

Jag vet att åtminstone några av er läsare genom ”Dagligt bröd” fått en förbättrad och fördjupad rutin i ert andaktsliv. Detta glädjer mig oerhört mycket, och jag vädjar till er att hålla kvar vid de goda rutinerna. Inte för min skull – utan för er egen och för Guds rikes skull. Det finns massvis av bra andaktsböcker och bibelläsningsplaner att använda sig av. Skicka mig ett mail på dagligtbrod@gmail.com så delar jag gärna något tips.

Ett stort tack ska riktas först och främst till Bengt Holmberg, Måns Norrsén, Göran Simonsson och Ida Mattsson för allt ert arbete med detta projekt. Och ett stort tack ska också riktas till alla er som läst och sänt glada tillrop.

Den sista andakten här på ”Dagligt Bröd” är en återpublicering av den allra första andakten som publicerades här, från den 23e Mars i år. Jag tycker att orden från Hebréerbrevet som vi nu alltså återvänder till, passar utmärkt också som en avslutning – för det är ord att hålla fast vid och återkomma till alla dagar. Också den här dagen.

Allt gott och Guds rika välsignelse till dig som läser detta.

Fredrik Borglin

redaktör, Dagligt bröd.

Psalm 249 – ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig, låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Hebréerbrevet 10:23-24

”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.”

Betraktelse

För varje dag, för varje tid och för varje människa finns och behövs det särskilda påminnelser som det är gott att få höra. För den tid som nu är, och för den som vill leva i Guds närhet, tror jag att dessa två versar från Hebréerbrevet 10 kan vara en sådan god påminnelse.

I den tid som nu är behöver vi påminna oss om att orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, bekänna honom som är vårt hopp – för vår egen skull, för våra sammanhangs skull och för Guds rikes skull. Och vi ska göra det, eftersom han som gav oss löftena är trofast. Guds löften till den mänsklighet han älskar, och Jesu löfte till varje människa om att den som kommer till mig skall jag inte visa bort (Joh 6:37) gäller också i den här tiden och just den här dagen. Eftersom han som har gett oss löftena är trofast.

En liten arbetsbeskrivning, för att detta fasthållande vid hoppet inte bara ska förbli inom oss, utan också kunna ta sig uttryck runt omkring oss, kommer i dagens andra vers: Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Fasthållandet vid honom som är vårt hopp kan få ett utlopp i hur vi förhåller oss till och bemöter människor runt omkring oss, kända så väl som okända.

Gud vill idag sända oss påminnelser om sin kärlek och trofasthet, men kan också komma att sända människor i vår väg som vi särskilt behöver ge akt på och uppmuntra. Gud vill idag påminna människor om sin kärlek och trofasthet, och ibland kallar han dig och mig att vara ombud för just detta.

Förbön

Käre Herre, käre himmelske Fader, du som ser mig helt igenom och känner till allt det som är jag: Jag tackar dig att du också den här dagen vill hjälpa mig att orubbligt hålla fast vid det hopp jag har i dig. Jag ber dig: låt mig idag få vara ett vittne om din trofasthet och kärlek för människor jag möter.

Herre, kom idag till de sjuka med helande, till de oroliga och förtvivlade med frid, till de försvagade med kraft. Kom också till de vårdande, ge dem vishet, skicklighet och kraft till fördjupad omsorg. Förbarma dig över hela din värld, över vårt land, och över mig. Bevara mig idag, så att jag genom mina tankar, ord och gärningar förblir i din närhet.

Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: