2020-10-31: Morgonandakt

Lördag, 31 Oktober, 2020. Alla helgons dag.
Psalm 171 – ”För alla helgon, som i kamp för tron”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, det är gott att få lita på att du hör oss när vi kommer till dig i bön. Nu ber jag om den stillhet som är av dig, så att jag förstår att du också är här just nu. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 5:13-16

Jesus sade: ”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.”

Betraktelse

Egentligen handlar Allhelgonahelgen om liv, båda helgdagarna, fastän många uppfattar det som en helg om död. Allhelgonahelgen handlar om Livet med Jesus! Alla helgons dag handlar om att leva vårt liv på jorden så, att vi liknar Jesus mer och mer. Söndagen efter Alla helgons dag, Alla själars dag, handlar om vårt hopp att efter död och uppståndelse få leva med Jesus i evigheten.

Ibland missförstår vi vad det innebär att vara helig, när vi talar om helgonen. Vi tror att helgon är sådana som är jättesnälla och jättefelfria. Och då gäller det ju inte mig …? Eller dig …? Eller …? Är du och jag helgon?

Det man ska akta sig för är att vara skenhelig, ”låtsas-helig”. Det är när man verkar väldigt from och gudaktig men det är bara yta, kosmetika. Paulus varnar Timoteus för människor som ”har ett sken av gudsfruktan men inte vill veta av dess kraft”.

Helig blir en människa i ljuset av Jesus. Det är han som gör oss heliga. När vi får del av det heliga dopet infogas vi i ”en, helig allmännelig kyrka” och när vi lever av den heliga nattvarden och tar till oss Guds heliga ord så som vi har fått det i Bibeln – då gör han oss heliga, han helgar oss, avskiljer oss, för vad han har tänkt för oss. Han har goda avsikter för oss: att vi ska vara hans och tillhöra honom och han vill att det ska märkas. Det ska märkas vems vi är, att vi är hans. Det är därför han talar om att vi är ljus och salt. Ljus och salt märks och påverkar sin omgivning.

Att formas mer och mer till likhet med Jesus är det som man med kyrkans språk kallar för ”helgelsen”. Guds händer är som krukmakarens, som tar tag i den lerklump som är jag och så formar han vänligt men bestämt ett vackert och ändamålsenligt kärl av mig och mitt liv, så som han vill ha det.

Himmelens krukmakare har ingen industriell masstillverkning, så att alla kärl blir exakt lika. Han arbetar alltid med en och en, individuellt, och så blir vi mer och mer lika Jesus, fast var och en på sitt sätt. All jämförelse med varandra inbördes är förbjuden! Alla ska bli mer och mer lika Jesus, till dess att vi får se honom sådan han är. Johannes skriver: ”Vi vet, att när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.”

Många människor vill ”förverkliga sig själva”. Men det är faktiskt Jesus som förverkligar oss! Han förverkligar sig själv i oss. Han gör oss till dem vi är ämnade att vara. Mycket ojämnheter måste kanske krukmakarhänderna hantera i våra liv, men till slut får vi stå där som bruden inför sin längtande brudgum, i det skinande vita linnetyget utan fläck eller skrynkla, och bära nådens och barmhärtighetens krona, heliga och saliga!

Förbön

Käre Fader i himmelen, tack för att du har gjort mig helig genom dopet och för att jag får vara ditt trygga barn. Hjälp mig, genom din Ande, att också leva heligt och att vara det ljus och det salt i världen som du har tänkt. Hjälp mig att leva så att andra ser vems jag är och prisar dig.

Käre Far, vi ber dig den här dagen för alla dem som längtar efter frid. Tack att du ger den frid som ingen annan och inget annat kan. Låt mig idag få vara ett vittne om den friden, den här dagen, i den här världen. Låt mig få bära din frid in i ofridens alla sammanhang. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

Tack till vännen Göran Simonsson, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: