2020-10-31: Kvällsandakt

Lördag, 31 Oktober, 2020. Alla Helgons Dag.
Psalm 170 – ”Den stora vita skaran där”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Låt oss be med psalmens ord: ”Jag lyfter ögat mot himmelen, och knäpper hop mina händer. Du käre Gud, som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder.” Amen. (Sv. Ps. 210:1)

Bibelläsning – Uppenbarelseboken 7:9-17

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: »Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.« Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: »Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.« Och en av de äldste sade till mig: »Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?« Jag svarade: »Du vet det, herre.« Han sade till mig: »Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.«

Betraktelse

Johannes ger oss ett så annorlunda perspektiv i kväll. Han skådar in i den himmelska gudstjänsten. Fokus ligger på tillbedjan av Herren Gud, han som sitter på tronen. Människor och änglar är förenade i denna tillbedjan. De 24 äldste får oss att tänka på Israels 12 stammar och på de 12 apostlarna och de vittnar om Herrens trofasthet mot sitt förbund, sitt testamente, både det vi kallar det gamla testamentet och det vi kallar det nya testamentet. Från innan han sade ”Varde ljus!” till dess att han säger: ”Se, jag gör allting nytt!” är hans vilja och avsikt oförändrad. Han genomför sin frälsningsplan och genom sitt folk, sin kyrka, gör han den planen känd för alla folk.

Och nu står de där! En skara som ingen kunde räkna. De beskrivs med fyra kategorier: folk, stammar, länder, språk. Talet fyra är jordens tal i den bibliska matematiken. Vi talar ju ibland om jordens ”fyra hörn”, de fyra väderstrecken. Från hela jorden kommer denna skara och det finns plats för alla – ingen 50- eller 300-begränsning här! Och de är högljudda i sin tillbedjan. Sådant hör vi ibland när det är viktiga matcher på någon stor arena. Då är man ju inte diskret, för då spelar ju världens bästa lag. Och det ska alla höra. Om nu redan ett sådant sammanhang kan få strupar att öppna upp för 2 x 45 min – hur mycket mer ska det då inte bli i en evighet inför Guds tron?

Tillbedjan är sju-faldig. Talet sju är fullkomlighetens tal i Bibel-matematiken: 3 (Guds tal) + 4 (jordens tal) = 7, fullheten av jord och himmel. Den sju-faldiga tillbedjan handlar om vad som tillhör Herren: lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften. Tillbedjan inleds och avslutas med Amen. Det är hebreiska och innebär att ”nu kommer något viktigt” eller – på slutet – ”detta instämmer jag i” (en ”gilla-tumme”). Så börjar också Jesus ofta sin förkunnelse: Amen, amen – jag säger er …

Vilka är dessa oräkneliga som tillber?

De är vitklädda. Precis som när vi döptes. Det är ”Jesus-kläderna” som skyler mig, det vita linnetyget, som jag skrev om i morse. Många vill, när de talar om sina önskemål inför sin begravning, vara klädda i vitt, för det enda jag har att komma med inför Gud är vad Jesus har gjort för mig och det är det som den vita dräkten står för.

Kläderna har behållit sin vithet genom att hållas rena och vita i Lammets blod. Det är genom förlåtelsen. ”Om än era synder är blodröda, så kan de bli vita som snö”, läser vi hos profeten Jesaja. Jesu död på korset ger mig en plats i den oräkneliga, vitklädda skaran. Kanske jämte den botfärdige rövaren på Golgata? Kanske jämte Moder Teresa? Ingen har mer att komma med än vad Jesus har gjort för oss.

De kommer ur ett lidande, det stora lidandet. Lidanden drabbar alla, eftersom världen är märkt av synd och död och ofullkomlighet. Men för dem som tror på Jesus och vill följa honom finns ett lidande för trons skull. Det har alltid funnits martyrer, från kyrkans första tid. Det finns de som får sätta livet till eftersom de tror på Jesus. Men det kan också vara de som får en gliring vid fikabordet på jobbet, de som hånas i skolklassen, de som i sin egen familj föraktas därför att de är ”religiösa”, alla som har velat leva heligt i gemenskap med Den Helige och som kanske minst av allt tyckt att man själv har varit det minsta helgonlik.

Men nu är det lidandet över, nu har det bytts i ära och härlighet. Herren omsluter dem med sin närvaro och ingen brist begränsar deras liv längre, ingen hunger, ingen törst, ingen skoningslös hetta, vare sig bokstavligt eller i överförd bemärkelse. Nu är den gode herden i sitt esse och leder på rätta vägar, till vatten som svalkar och ger ro. Och tårarna blir bara ett minne – om ens det! De torkas bort av en sårmärkt hand och det som förorsakade tårarna är – borta.

Härliga, heliga, saliga hopp! Det är ditt och mitt hopp! Stärk dig i det hoppet i den jordiska helgedomen i morgon, så blir du redo för den himmelska gudstjänsten, när den dagen är inne.

Förbön

Tack, käre Fader, för att jag får räknas in i skaran av de heliga och saliga. Tack för den vita dopdräkten som du har klätt mig i. Tack för att jag har en plats i den stora skara och för att du vet att just jag är där.

Den här kvällen ber jag dig: Vaka över mig, käre Fader, när jag sover. Tack för att all min tid, dag och natt, är i dina händer. Jag lämnar min kropp, själ och ande i tryggheten hos dig. Tack för hoppet om en ny söndag. Tack för hoppet om uppståndelsen. Kom med ditt förbarmande över hela din värld och över alla dina barn. Var hos dom, käre Herre, som ropar, dem som sargar sig själv, kom till de förtvivlade och uppgivna. Möt oss, käre Herre, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud v. 2)

Tack till vännen Göran Simonsson, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: