2020-10-30: Morgonandakt

Fredag, 30 Oktober, 2020.
Psalm 565 – ”Gå varsamt, min kristen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon enda av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 53:1-6

För körledaren. En dikt av David. Dårarna tänker: ”Det finns ingen Gud.” De handlar fördärvligt och skändligt, ingen gör det goda. Gud blickar ner från himlen, han ser på människosläktet: Finns det någon som är klok, någon som söker sig till Gud? Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen gör det goda, ingen enda. Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän, som lever på mitt folk, äter det som bröd och aldrig åkallar Gud? Så drabbas de av skräck – en oväntad skräck – ty Gud strör omkring de gudlösas ben. De står där med skam, ty Gud förkastar dem.

Betraktelse

Vi har nu kommit en så bra bit på vår psaltarvandring (över en tredjedel, eftersom vi efter idag kommer att ha läst 53 av Psaltarens totalt 150 psalmer), att vi ska göra en paus. Efter de båda kommande helgdagarna (både lördagen, Alla helgons dag, och söndagen, Alla själars dag, är ju dagar med särskilda texter som vi ska stanna upp inför på respektive dag), ska vi istället ta oss an Romarbrevet. Så idag får vi för sista gången på ett tag läsa en psaltarpsalm.

I de verser vi läser denna morgon (alla i psalm 53 utom dess sista) får vi beskrivningar av tillvaron som jag tror att också vi idag kan känna igen oss i. Föreställningen att det inte skulle finnas någon Gud, som är så utbredd i vår tid och i vår del av världen, är inte på något sätt ny. David beskriver hur dårarna tänker: ”det finns ingen Gud.”

Därefter beskrivs vad som tycks vara följderna av denna gudsfrånvändhet: människor handlar fördärvligt och skändligt, ingen gör det goda. I de sammanhang där Gud inte får vara med, har ondskan desto lättare att breda ut sig. En människa som har en gudstro är inte per definition en godare eller mera generös människa än den som inte har det – tyvärr finns det allt för många sorgliga exempel på det motsatta.

En kristen tro är ingen moralisk garant – David skriver ju faktiskt: alla har avfallit, alla är fördärvade. Alla människor gör det onda, kristna likaväl som icke-kristna. På så sätt att det onda som vi människor gör, vår synd, alltid är ett slags avfall bort ifrån kärleken till och respekten för Gud och hans bud, så stämmer dessa ord verkligen för alla människor. Att avfalla betyder i den meningen inte bara att inte tro, det betyder också detta som alla kristna också dagligen gör: vi vandrar bort från Gud genom tankar, ord och gärningar, helt enkelt: vi syndar.

Den stora skillnaden ligger i att Gud är kärleksfull och förlåtande. Den förkastelse som Psalmen talar om för de gudlösa, gäller på intet sätt den som söker sig till Gud, som längtar efter honom och efter det som han har att ge. Hans nåd gäller alla som vill ta emot den, varje dag, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den natt som gått och för den dag som nu kommer. Hjälp mig den här dagen att bättre se och djupare förstå att jag är helt beroende av din nåd. Hjälp mig att se klart på mig själv, och hjälp mig att se på mina medmänniskor med din blick.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: