2020-10-29: Morgonandakt

Torsdag, 29 Oktober, 2020.
Psalm 539 – ”Vänd bort din vrede, Gud, som straffet sänder”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 52:1–7

För körledaren. En dikt av David när Doeg från Edom hade berättat för Saul att David tagit in hos Achimelek. Varför skryter du över det onda och förhäver dig mot den fromme? Ständigt tänker du ut fördärv, din tunga är som en vässad kniv, du är full av svek. Du älskar det onda mer än det goda, kommer hellre med lögn än med sanning. Du älskar ord som gör skada och svekfullt tal. Därför skall Gud krossa dig för alltid, gripa dig, slita dig ur ditt tält, rycka dig bort från de levandes land.

Betraktelse

Psalmens överskrift placerar den som framsprungen ur det som berättas i 1 Sam. 21 och 22: David är på flykt undan kung Saul, stannar till hos prästen Achimelek i präststaden Nob/Nov, strax norr om Jerusalem, för att få tag i litet bröd och kanske något vapen. Han blir sedd där av edomiten Doeg, en av Sauls män, som senare berättar detta för kungen. Saul, som vid den här tiden är galet paranoid ser en sammansvärjning i varje buske, skickar Doeg att utplåna Achimelek och hela hans släkt som hämnd för att han hjälpt David. Kungens hämnare fortsätter s.a.s. av bara farten att utplåna allt levande i hela Nob.

När David får höra om detta av den ende överlevande, Eviatar, säger han: ”Det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död. Stanna nu hos mig och känn dig trygg” (1 Sam. 22:22 f.) Men i psalmöverskriften verkar det som om skulden läggs på ”våldsmannen/den onde hjälten”, som med sin onda tunga orsakat massakern (vilket pekar på Doeg, ev. tillsammans med sin uppdragsgivare Saul). Det hjälper oss att förstå att bakom den fruktansvärda anklagelse och, ja, förbannelse som den första delen av psalmen uttalar ligger den fruktansvärda massakern av oskyldiga, som Gud inte kan låta ligga ofördömd och ohämnad.

Svåruthärdlig som den är att be, säger oss psalm 52 ändå att, om hämndtankar alls ska ges uttryck, så ska det göras inför Guds ansikte och överlämnas till Honom som sagt: ”Min är hämnden, säger Herren”. Det finns också ett legitimt behov av att ge luft åt den mänskliga rättskänslans vrede, legitimt vill säga, om denna rättskänsla är grundad på Guds egen känsla för rättvisa, hans heliga och barmhärtiga vilja. Det syndiga och onda i världen är ingen bagatell för Gud, och kan därför inte vara det för oss heller – det bör finnas med i våra böner (om vi tar upp våra egna synder först).

Men vi får aldrig glömma att hämndkänslor är starka och svårkontrollerade, inget att ge fritt spelrum och godkännande åt under en täckmantel av bön. Ber vi mot det onda, måste vi i den Barmhärtiges gemenskap också be för de onda.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för denna nya dag. Tack att du känner både den och mina tankar om, och förhoppningar och rädslor inför den. Hjälp mig den här dagen att vara ditt redskap i kampen mot det onda. Hjälp mig att be och arbeta mot det onda, i din kraft, men hjälp mig också att be för dem som jag helst vill ta hämnd på.

Denna nya dag ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18).

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: