2020-10-29: Kvällsandakt

Torsdag, 29 Oktober, 2020.
Psalm 257 – ”Pris vare Gud! Allena han”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 52:8–11

De rättfärdiga skall se det och bäva, och de skall le och säga: Där är en man som inte gjorde Gud till sitt värn. Han litade på sin rikedom, han sökte skydd i vad han ägde.

Men jag är som ett olivträd, grönskande i Guds hus. Jag litar på Guds godhet nu och för evigt. Jag skall alltid tacka dig för vad du gjort och förkunna ditt namn för dina trogna, ty det är gott.

Betraktelse

I den andra delen av denna psalm riktas uppmärksamheten mot de rättfärdiga och deras reaktioner. Om och när de få se domen fällas och straffet över en missgärning utmätas, stärker det deras förvissning om att Gud den helige regerar, att ondskan inte får sista ordet, att det goda och rätta har en kraft som är större än all mänsklig orättfärdighet och synd. Till slut får och måste alla känna och inse att detta är tillvarons grundstruktur.

Olivträd har täta, sega rotsystem och en enorm förmåga att uthärda torka och torftig näring; de kan bli bortåt tusen år gamla. I Bibeln är oliven en symbol för fruktsamhet (Ps. 128:3, barnen som olivplantor runt bordet), skönhet (Jer. 11:16), och värde (Dom. 9:9, de andra träden vill först göra oliven till kung). I Rom. 11 använder Paulus oliven som en sinnebild för Israel, Guds folk, i vilket alla andra folk (vildolivskott) får ympas in (genom Kristus-dopet) och få del i Guds förbund.

Att vara ett ”olivträd” är alltså en bild för att lita på Gud. Det finns skäl att lita på Guds godhet, i stället för på det man själv och andra äger och förmår. Då lever och växer man som människan är tänkt att göra (”som ett grönskande olivträd i Guds hus”), då har man den livgivande förbindelsen intakt med all godhets källa, Gud. Vår förtröstan på Gud, och den upprepade erfarenheten av att Gud är att lita på, ska sedan bära frukt i tacksamhet mot honom. Det goda som sker oss är inte något automatiskt och självklart, något vi har all rätt att kräva av tillvaron. Det är en gåva av kärlek från honom som har älskat oss till liv, en gåva som hos en vaken människa får sitt naturliga gensvar i daglig tacksägelse och lovsång av Givaren.

Förbön

Tack, käre Herre, för också den här dagen. Tack för din närvaro under den, och för din närvaro just nu. Tack för att du i din kärlek har skapat mig. Hjälp mig att denna kväll, imorgon, och alla dagar leva i tacksägelse och lovsång till dig, du som är alla goda gåvors givare. Hjälp mig att gräva ner mina rötter djupt ner i din kärlek, hjälp mig att växa till, grönska och bära god frukt.

Den här kvällen och inför den här natten ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: