2020-10-28: Morgonandakt

Onsdag, 28 Oktober, 2020.
Psalm 544 – ”Min synd, o Gud, mot dina bud”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 51:1-7

För körledaren. En psalm av David när profeten Natan varit hos honom, sedan David varit tillsammans med Batseba. Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat, jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars, den dom du fäller är rättvis. I skuld är jag född, i synd blev jag till i min moders liv.

Betraktelse

I min församling använder vi den här psalmen som syndabekännelse under fastetiden. Det är inte svårt att se bekännelsemotivet här. Men det som gör den här psalmen så talande är att vi får se vad som verkligen driver fram en syndabekännelse.

Vi kan börja med att titta på rubriken: En psalm av David när profeten Natan varit hos honom, sedan David varit tillsammans med Batseba. Detta syftar på Andra Samuelsboken kapitel 11 och 12, när David ser till att Uria, Batsebas make, blir dödad i strid, så att han kan ta Batseba till sin egen hustru. Profeten Natan, som av Gud får reda på vad som hänt, håller en straffpredikan som driver David till att ångra vad han gjort.

För er som läst andakterna i psaltaren ett tag så har ni kanske uppmärksammat att det inte är ovanligt att psalmisterna ställer frågor av olika slag. De undrar vad som händer med världen, varför Gud gör som han gör, varför det går väl för de gudlösa. En sak som utmärker psalm 51 är den totala avsaknaden av frågor. David har inga frågor att ställa till Gud. Han är smärtsamt medveten om vad han gjort och är i desperat behov av Guds nåd.

David börjar ju faktiskt inte med att tala om sin synd, utan om Guds nåd. Trots hans medvetenhet om synden är han också medveten om nåden, därför vågar han vända sig till Gud. Sedan följer tre olika benämningar på synden. Han talar om min synd, min skuld och vad jag har brutit. Precis som någon som är förälskad kommer på en massa olika ord för sin kärlek, så kan den skuldtyngda komma på många ord för sin synd.

Han säger också att synden är mot Gud. Trots detta onda han gjorde mot både Uria och Batseba är hans synd framför allt mot Gud. Vi människor är skapade till Guds avbild, allt vi gör mot andra människor gör vi mot Gud. Avstånd förstärks när David också konstaterar att han är född i synd. Många skulle använda det som en ursäkt för synden, men David säger det för att förstärka avståndet mellan honom och Gud. Dessa insikter kan vara svåra att ta till sig, men de är grunden för en genuin syndabekännelse.

Förbön

Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag, som är född med synd, på många sätt har brutit mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa såsom mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte, om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat.

Men du, käre himmelske Fader, har lovat, att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min Frälsares Jesu Kristi skull.

Vi ber den här dagen också om din ledning och ditt beskydd. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Låt din välsignelse, din frid och din glädje prägla din skapelse mer och på ett djupare sätt än förut, och visa mig hur jag kan vara med i arbetet för detta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: