2020-10-28: Kvällsandakt

Onsdag, 28 Oktober, 2020.
Psalm 241 – ”Bort med tanken, sorgsna hjärta”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, kom till mig och gör mig stilla, så att jag kan ta emot det som du vill ge just nu. Öppna mitt hjärtas öra för dina ljuvliga ord. Undervisa mig om din vägar. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 51:8-21

Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet, ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar, håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne. Jag skall visa syndarna dina vägar, så att de vänder åter till dig. Skydda mig mot blodsdåd, Gud, min räddare. Då skall jag jubla över din trofasthet. Herre, öppna min mun, jag vill sjunga ditt lov. Slaktoffer vill du inte ta emot, och ger jag dig brännoffer försmår du det. Det offer du begär är ett förkrossat hjärta, en krossad och nedbruten människa förkastar du inte, o Gud. Låt i din godhet allt gå Sion väl, bygg upp Jerusalems murar. Då skall du få njuta rätta offer, brännoffer och heloffer, då skall unga tjurar offras på ditt altare.

Betraktelse

Om de första sju verserna av psalm 51 handlar om insikt om synden, beskriver de resterande verserna böner som bör inkluderas i bekännelsen.

Det första David ber om är vishet. Vishet är inget naturligt drag hos människan, utan något vi får, dels genom våra erfarenheter, dels genom att Gud uppenbarar det för oss. När David fick höra Natans straffpredikan över sin synd kände han sig oerhört träffad. Många människor reagerar precis tvärtom, de slår ifrån sig alla anklagelser. För det krävs vishet och ett uppriktigt hjärta för att förstå sina brister.

När vi har insett våra brister får vi bekänna dem inför Gud och be att han renar oss från dem. David använder en bild han är mycket bekant med när han säger rena mig med isop från min synd. När en person som var rituellt oren hade genomgått sin rening, presenterade man sig för prästen som tog en knippe med isop, doppade det i vatten och stänkte på personen för att symbolisera deras rening. Detta ber David att Gud ska göra med honom. Rena honom från syndens påverkan på honom.

Efter att han bett om rening ber han om glädje: Låt mig få höra glädjerop och lovsång. Om man förstått synden, och sedan fått den förlåten, följs det av den riktiga responsen, nämligen glädje och lovsång! Detta är inte bara ett känslouttryck, utan något som är djupt rotat i tacksamhet för Guds kärlek och förlåtelse.

David ber också om ett nytt och stadigt sinne. Precis som Jesus sa till äktenskapsbryterskan i Johannes kapitel 8 Gå nu, och synda inte mer, ber David att han nu efter att ha blivit förlåten åter få vandra efter Gud bud. Vi ska sträva efter att inte falla tillbaka i gamla mönster, utan lämna synden bakom oss och vandra nära Jesus.

Det sista vi kan uppmärksamma, som handlar om att vandra på Guds vägar, är att dela med sig av det här budskapet till andra. David skriver jag skall visa syndarna dina vägar, så att de vänder åter till dig. När vi har tagit emot förlåtelsen ska vi inte hålla det inom oss, utan berätta om detta fantastiska budskap för andra. Att den skuld de känner faktiskt beror på något, på synden, men att Gud i sin godhet förlåter den och kan upprätta oss.

Därefter får vi be om vishet för andra, att de får göra samma resa som vi gjort.

Förbön

Gud, var mig nådig i din godhet, tag bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte den helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig.

Vi ber för natten som ligger framför oss. Låt oss då tryggt vila under ditt beskydd och veta att när vi lägger oss för att sova sista gången kommer vi att vakna och stå heliga och fläckfria inför dig. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: