2020-10-27: Morgonandakt

Tisdag, 27 Oktober, 2020.
Psalm 38 – ”För att du inte tog det gudomliga”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Jesus, kom och var mig nära. Omslut och stilla mig nu i din frid och kärlek. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 50.

En psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, har tagit till orda, han kallar på jorden från öster till väster. Från Sion, det fullkomligt sköna, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer, han skall inte tiga. Framför honom går förtärande eld och kring honom rasar stormen. Han kallar på himlen därovan, kallar på jorden, för att döma sitt folk: Samla inför mig mina trogna som sluter förbund med mig genom offer. Himlen förkunnar hans rättfärdighet. Gud är den som dömer. Hör, mitt folk, jag vill tala, Israel, jag vill varna dig. Jag är Gud, din Gud. På dina offer kan jag inte klaga, dina brännoffer får jag dagligen. Men jag behöver inga tjurar från ditt stall, inga bockar ur dina fållor, ty viltet i skogen är mitt, alla djur bland de väldiga bergen. Jag känner alla fåglar i skyn, alla markens smådjur är mina. Vore jag hungrig sade jag det inte till dig, ty min är världen och allt den rymmer. Skulle jag äta kött av tjurar eller dricka bockars blod? Nej, låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud och infria dina löften till den Högste! Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda dig, och du skall ära mig. Men till den gudlöse säger Gud: Hur vågar du läsa upp mina bud och nämna mitt förbund, du som hatar all fostran och vänder ryggen åt mina ord? Ser du en tjuv slår du följe med honom, med äktenskapsbrytare ger du dig i lag. Din mun sprider elakt tal, din tunga spinner lögner. Du talar illa om din bror, du smutskastar din moders son. Skulle jag tiga när du handlar så? Tro inte att jag är som du! Nej, jag skall ställa dig till svars och straffa dig. Betänk det, ni som glömmer Gud, annars blir ni mitt rov utan hopp om räddning. Den som offrar tacksägelse ärar mig, den som följer min väg skall erfara Guds hjälp.

Betraktelse

Psalm 50 talar om Guds dom och om konsekvenserna av att inte följa Guds undervisning. Kanske kan det ibland verka skrämmande när Gud talar om sin yttersta dom, från vilken det inte finns någon räddning. Men något som är viktigt i detta sammanhang är att komma ihåg att Gud är själva definitionen för det som är gott. Om Gud är godhet då kan vi också tryggt lita på att Gud vet vad han gör, Gud är ju trots allt allsmäktig vilket innebär att Gud faktiskt har koll på precis allt!

Betydelsen av dessa texter är att allt som är ont på jorden en dag kommer att få ta konsekvenserna av sina handlingar. Detta är något hoppingivande. För det är nog inte så få som kan känna en desperation över hur mycket mörker och elände det finns i världen, och en undran över varför allt detta kan få fortgå om nu Gud är god. Det är här som dessa texter blir till ett hopp, för de berättar och tröstar med det faktum att Gud kommer att sätta ett stopp för det onda. Hur, när och på vilket sätt är något vi måste lämna till Gud i förtröstan av att Gud är rättvis och god.

Vi kan lita på att det blir en rättvis dom, och komma ihåg att Gud ser till det innersta. Vi kan inte förstå detta helt och fullt, men det är här som vår tro och förtröstan kommer in. Tron på den Gud som med sårmärkta händer och fötter ropar ut sin kärlek till världen genom sin död, uppståndelse och liv. En älskande Gud som förlåter och ger liv, men samtidigt en väldig Gud som dömer med rättvisa.

Förbön

Jesus, tack för den kärlek som du visade för mig när du dog och uppstod för min skull. Hjälp mig att i mitt liv ge uttryck för min tro och kärlek till dig, och förlåt mig när jag misslyckas med det. Tack för att du en dag kommer att upprätta vår värld och ge rättvisa till dem som ropar till dig.

Ta hand om alla oroliga och rädda denna dag och ge dem den frid som bara du kan ge Jesus. Ge vishet till världens alla ledare och hjälp dem att sträva efter fred och rättvisa, och visa mig hur jag kan bidra till att sprida din fred till dem jag möter idag. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

Tack till vännen Ida Mattsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: