2020-10-27: Kvällsandakt

Tisdag, 27 Oktober, 2020.
Psalm 702 – ”Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång”.

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre Jesus, jag ber dig, kom till mig och hjälp mig lägga undan allt som tynger och visa mig vad du vill säga. Amen.

Bibeltext – Psaltaren 50

En psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, har tagit till orda, han kallar på jorden från öster till väster. Från Sion, det fullkomligt sköna, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer, han skall inte tiga. Framför honom går förtärande eld och kring honom rasar stormen. Han kallar på himlen därovan, kallar på jorden, för att döma sitt folk: Samla inför mig mina trogna som sluter förbund med mig genom offer. Himlen förkunnar hans rättfärdighet. Gud är den som dömer. Hör, mitt folk, jag vill tala, Israel, jag vill varna dig. Jag är Gud, din Gud. På dina offer kan jag inte klaga, dina brännoffer får jag dagligen. Men jag behöver inga tjurar från ditt stall, inga bockar ur dina fållor, ty viltet i skogen är mitt, alla djur bland de väldiga bergen. Jag känner alla fåglar i skyn, alla markens smådjur är mina. Vore jag hungrig sade jag det inte till dig, ty min är världen och allt den rymmer. Skulle jag äta kött av tjurar eller dricka bockars blod? Nej, låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud och infria dina löften till den Högste! Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda dig, och du skall ära mig. Men till den gudlöse säger Gud: Hur vågar du läsa upp mina bud och nämna mitt förbund, du som hatar all fostran och vänder ryggen åt mina ord? Ser du en tjuv slår du följe med honom, med äktenskapsbrytare ger du dig i lag. Din mun sprider elakt tal, din tunga spinner lögner. Du talar illa om din bror, du smutskastar din moders son. Skulle jag tiga när du handlar så? Tro inte att jag är som du! Nej, jag skall ställa dig till svars och straffa dig. Betänk det, ni som glömmer Gud, annars blir ni mitt rov utan hopp om räddning. Den som offrar tacksägelse ärar mig, den som följer min väg skall erfara Guds hjälp.

Betraktelse

I dagens text så kan vi hitta en uppmaning från Gud till att följa honom. Att följa Guds undervisning som vi fått är något som bygger upp oss och leder oss framåt på lärjungaskapets väg. Det stärker vår relation med Gud, men det är inte av våra handlingar som relationen ytterst består av. När vi spenderar tid tillsammans med våra nära och kära så stärks våra relationer, men relationerna består inte i sig av att man tillexempelvis går på bio tillsammans. På samma sätt är det när vi följer Jesu exempel och gärningar som vi växer i vårt lärjungaskap och relation till Gud, men detta är inte vad som är kärnan i relationen, utan en konsekvens. Kärnan i relationen är Guds kärlek till människan som Jesus själv uppenbarade helt och fullt för världen när han gav sitt liv för oss. Men likväl så är vår konkreta respons på denna kärlek från Gud något som visar på om vi tar emot detta offer från Gud. Gud ser på djupet i vårt innersta och hans största längtan är att vi ska ta emot hans offer och löften till oss med lovsång och tacksägelse. Det är denna tacksägelse som får rama in kärnan i gudsrelationen och bilda ett centrum för tron hos varje människa. Från detta centrum så utgår sedan det övriga livet och lärjungaskapet till Gud, när vi med våra liv och handlingar följer Guds bud. Innebörden av detta är en innerlig och nära relation med den levande Guden som älskar oss.

Förbön

Herre Jesus, jag lämnar denna dag som varit i dina händer. Tack att du har varit mig nära, även om jag inte har märkt det. Hjälp mig att ge uttryck för min tacksamhet till dig.

Vi ber nu för alla ensamma och ledsna, kom och ge dem din tröst. Kom till alla som inte har kunnat äta sig mätta denna dag, hjälp dem! Vi ber för din kyrka Jesus, ena oss i dig och hjälp oss att tillsammans verka för en rättvisare värld. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

Tack till vännen Ida Mattsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: