2020-10-26: Morgonandakt

Måndag, 26 Oktober, 2020.
Psalm 583 ”Pärlor sköna, ängder gröna”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 49:1–10

För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

Hör detta, alla folk! Lyssna, alla som bor i världen, hög och låg, rik som fattig. Vist är mitt tal, mina tankar är kloka. Jag vill lyssna till visdomsord, tyda min gåta vid lyrans klang.

Varför skulle jag frukta i olyckans tid, då bedragares ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven.

Betraktelse

När de bibellärda delar upp Psaltarens psalmer i olika grupper efter innehåll, som t.ex. klagopsalmer, Sionpsalmer, vallfartspsalmer, så för man oftast psalm 49 till gruppen vishetspsalmer. Här finns ekon från den gammaltestamentliga vishetslitteraturen, som Jobs bok och Predikaren, som betonar att alla människor till slut måste dö, vare sig de är visa och gudfruktiga eller tvärtom orättfärdiga, fulla av habegär och helt likgiltiga för Gud.

Till visheten i Guds ögon hör naturligtvis att man tänker som han, gör skillnad mellan gott och ont, att man ser Guds hand och syfte i allt, och förtröstar på honom i stället för på sig själv och det man äger. ”Gudsfruktan är kunskapens/vishetens begynnelse” (Ords. 1:7), och den visheten är inte så erbarmligt kortvarig som jordiska rikedomar av alla slag, utan permanent, en sanning oförstörbar och klar som diamant.

Följdriktigt börjar psalmen som en typisk vishetsinbjudan (jfr de tidiga kapitlen i Ordspråksboken): ”Hör detta alla folk, alla människor på jorden!” Det finns inget viktigare än att förstå att vår tillvaro och dess mening i grunden är beroende av Gud – och det behövs ett helt liv för att ens börja begripa allt vad det betyder, både för individ, folk och mänsklighet.

Att låta sitt liv och sin livsuppfattning styras av sådant som pengar, makt, andras hedersbevisning och uppskattning, det är att prioritera tillvarons ytfenomen i stället för dess djup. Och det är dåraktigt kortsiktigt. Inga pengar i världen kan köpa loss dig från den slutliga döden (v. 9) – underförstått: det kan bara Gud (som vi får ana i andra delen av denna psalm).

Låt alltså inte sådant som pengar och andras framgång oroa dig! Lev trygg i Guds hand, lär dig att be och sök honom framför allt! Då blir du välsignad på riktigt.

Förbön

Tack, käre Far, för en ny dag och en ny vecka. Hjälp mig att leva denna dag och vecka i din närhet och av din nåd. Hjälp mig att skilja mellan gott och ont, hjälp mig att se din hand och ditt syfte i allt, hjälp mig att förtrösta på dig framför mig själv och det jag äger. Hjälp mig att denna dag och vecka frukta dig, och så finna vägen till vishet. Hjälp mig att leva trygg i din hand.

I början av denna dag och denna vecka ber vi åter om din närvaro och ditt förbarmande i och över det som nu sker: i världen, i Sverige, i vår närhet och inom oss. Tack att du ser och redan är i det som sker, tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Vi ber om synliga ingripanden från dig, för världens skull och för ditt rikes och din barmhärtighets skull. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: