2020-10-25: Morgonandakt

Söndag, 25 Oktober, 2020.
Psalm 608 – ”Vi sätter oss i ringen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig. Låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 13:53-57

När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: ”Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?” Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: ”En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.”

Betraktelse

God morgon, käre läsare!

Det är återigen söndag, och vi ska därför, som vanligt, stanna upp inför det tema och någon eller några av de texter som hör särskilt till den här söndagen. Vi närmar oss nu slutet av den långa trefaldighetstiden – den här söndagen kallas i det kyrkoår som bland annat Svenska kyrkan följer för Tjugonde söndagen efter trefaldighet, och temat är Att leva tillsammans.

Att leva tillsammans är ett mycket brett tema – under en sådan underskrift ryms en massa ämnen som har med mänsklig samexistens att göra. För vi människor lever ju tillsammans på många sätt: hemma, i församlingen, på arbetsplatsen, i föreningen, i familjen och släkten, och på andra ställen. Men, faktum är att den här söndagen tidigare – innan Svenska kyrkan år 2003 fick en ny evangeliebok där söndagarnas teman och texter återfinns – bar den närliggande rubriken Våra hem.

Och att det är just hemmet som är (eller åtminstone kan vara) i fokus denna söndag förstår vi tydligt när vi läser den text som valts till att vara evangelieläsning denna söndag: Här får vi ett av mycket få exempel i evangelierna på notiser som handlar om Jesu jordiska familj och släkt. Och av det vi läser i dessa versar förstår vi att den verklighet som många kristna idag lever i, att de människor som finns i vår närhet kan vara de som har svårast att förstå och acceptera våra kristna tro, det var en verklighet också för Jesus.

Han visste och vet vad det är att bli ringaktad (bara) i sin hemstad och i sitt hem. Häri ligger något verkligt gott för oss: Att Gud vet hur vi har det, inte bara genom sitt allseende och allvetande, utan också och framför allt eftersom Gud själv i Jesus Kristus blev människa, levde vårt liv och i sitt här på jorden gjorde de erfarenheter som också vi kan göra. Till exempel blev han ringaktad i sin hemstad och i sin familj, såsom också du och jag kan bli.

Det är gott att tänka på – han har haft det som vi. Det är också gott att tänka på att du och jag genom dopet och tron får vara en del av Jesu himmelska familj. För den som Jesus, vår broder, kallar för far, han är också vår himmelske far.

Förbön

Tack, käre far, för att det åter igen är söndag. Hjälp mig att göra den här dagen till vad den är – till din dag. Hjälp att mig att sätta dig och livet med dig i centrum. Gud, idag ber jag för mitt hem: du vet vad i det som är av dig, och vad som inte är det. Jag överlåter också åt dig min familj och min hemstad: förbarma dig och gör dig själv känd i dessa sammanhang.

Idag ber vi också särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26).

%d bloggare gillar detta: