2020-10-23: Morgonandakt

Fredag, 23 Oktober, 2020.
Psalm 108 – ”Gå, Sion din konung att möta”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 47

För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm. Klappa händer, alla folk, hylla Gud med jubelrop! Ty Herren, den Högste, är värd att frukta, en stor konung över hela jorden. Han lägger länderna under oss, lägger folken under våra fötter. Han väljer åt oss ett eget land, hans älskade Jakobs stolthet.

Gud har dragit upp under jubelrop, Herren vid hornens klang. Spela och sjung till Guds ära! Spela och sjung till vår konungs ära! Ja, Gud är all världens konung, sjung en sång till hans ära! Gud är konung över folken, Gud sitter på sin heliga tron. Folkens furstar samlas, de är Abrahams Guds folk. Jordens mäktiga tillhör Gud, han är upphöjd över alla.

Betraktelse

God fredagsmorgon! Denna fredag stannar vi upp inför Psaltarens 47e psalm, och åtminstone jag ser i den två tydliga teman: glädje och seger. Vi sparar seger-temat till andakten ikväll, men lyfter temat glädje här och nu.

Det är ingen överdrift att säga att just glädje är ett centralt och bärande tema i Guds ord. Nya testamentets fyra evangelier, som tillsammans berättar evangeliet är det allra tydligaste exemplet på det: det glada budskaparet om Jesus Kristus, Gud själv som blivit människa, en av oss, och levt vårt liv och gått i döden i vårt ställe, uppstått och besegrat döden, så att sådana som du och jag kan få ett hopp, en mening och ett mål, och en relation med honom, vara barn till honom, som Jesus kallar Fadern.

Men det är inte bara i evangelierna som glädjen finns – för den finns överallt i Bibeln, inte minst i många av psaltarens psalmer, till exempel denna. Glädje kan uttryckas på många sätt, och i denna psalm är det knappast några avmätta, vuxna eller återhållna uttryck för glädje som vi som läser dessa verser uppmanas till. Det är tvärtom barnsliga, spontana och oåterhållna yttringar som det handlar om: Psalmens författare uppmanar oss som läser att klappa händer, att hylla Gud med jubelrop, att spela och sjunga.

Och när vi tänker på det, så är det inte så konstigt. För kristen tro handlar om glädje, en ibland till och med barnslig glädje, eftersom kristen tro handlar om att vi får vara Guds barn.

Förbön

Käre Herre, käre himmelske Fader, tack för denna nya dag. Tack att jag får vara ditt barn, den här dagen och varje dag. Tack att jag får vara glad, barnsligt glad, för det. Hjälp mig att vara det, idag och alla dagar.

Vi ber om din ledning och ditt beskydd idag. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Beskydda dem som är i de mörka dalarna, i smärtans, ångestens och rädslans mörkaste dalar, bär dem i din famn. För ditt namns och din barmhärtighets skull. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: