2020-10-23: Kvällsandakt

Fredag, 23 Oktober, 2020.
Psalm 568 – ”Seger giv, du segerrike”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ingen stund är såsom denna, kvällens sista, tysta timma. Inga sorger längre bränna, inga stämmor mera stimma. / Tag då nu i dina händer denna dagen som förflutit. Visst jag vet: i gott du vänder vad jag hållit eller brutit. / Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar så från grus till ädla stenar. / Du får lyfta, du får bära, jag kan bara allting lämna. Tag mig, led mig, var mig nära! Ske mig vad du sen må ämna! (K. Boye)

Bibelläsning – Psaltaren 47

För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm. Klappa händer, alla folk, hylla Gud med jubelrop! Ty Herren, den Högste, är värd att frukta, en stor konung över hela jorden. Han lägger länderna under oss, lägger folken under våra fötter. Han väljer åt oss ett eget land, hans älskade Jakobs stolthet.

Gud har dragit upp under jubelrop, Herren vid hornens klang. Spela och sjung till Guds ära! Spela och sjung till vår konungs ära! Ja, Gud är all världens konung, sjung en sång till hans ära! Gud är konung över folken, Gud sitter på sin heliga tron. Folkens furstar samlas, de är Abrahams Guds folk. Jordens mäktiga tillhör Gud, han är upphöjd över alla.

Betraktelse

Vi håller i andakten denna fredagskväll oss kvar vid Psaltarens psalm 47, men ska lyfta ett annat av dess teman nu ikväll, mot vad vi gjorde i morse. Då var det glädjen som stod i fokus, nu ikväll är det istället temat seger som vi ska stanna upp inför. Psalm 47 talar om hur Gud lägger länderna under oss och lägger folken under våra fötter. Det är Gud som leder till denna seger, det är han som är konung över folken, som sitter på sin heliga tron, och som är upphöjd över alla.

Och precis som glädje så är också seger ett centralt bibliskt tema. Det tydligaste exemplet på hur centralt detta tema är, är det som sker på den första påskdagens morgon – Jesu verkliga, fysiska uppståndelse från de döda. Just den är ju själva utgångspunkten för den kristna tron – det är på grund av Jesu seger över synd och död och ondska på korset och i och med uppståndelsen som vi kan kalla oss kristna och får vara Guds barn.

Men också i gamla testamentet är seger ett återkommande tema. Den röda tråden i gamla testamentet – att Gud utväljer åt sig ett särskilt folk som han gör till sitt, och att Gud leder detta folk från slaveri till ett eget land och genom många umbäranden och svårighet – denna röda tråd innefattar också att Gud gång på gång skänker sitt folk just seger.

Och seger leder till glädje. Det räcker med att titta på en fotbollsmatch eller melodifestivalen, och se hur det segrande laget eller den vinnande artisten reagerar när förstaplatsen är tryggad, när segern är vunnen. Seger leder till glädje.

Utifrån detta är det inte så svårt att se att seger och glädje hör intimt samman med varandra: i denna psalm, i många aspekter av livet och, sist men definitivt inte minst, i den kristna tron och i livet med Gud. Den seger som redan är vunnen, när det för sjunka in i oss, då är den tänkt att leda till, och leder också verkligen till: verklig glädje.

Förbön

Tack, käre Far, för den här dagen. Tack för att varje dag med dig, kan få bli en dag av seger, och en dag av glädje. Jag ber dig: fördjupa i mig kunskapen om hur du i Jesus Kristus har vunnit den slutgiltiga segern, och om att jag får ha del i denna seger, för Jesu Kristi skull.

Herre, vi bekänner att vi inte är män och kvinnor efter ditt hjärta. Istället för att hålla fast vid dina löftet om din närvaro och omsorg i alla stunder letar vi ofta efter det som kan ge oss behag för stunden. Vi ber att du, under denna färd genom en mörk dal, ska göra oss uppmärksamma på våra avgudar och andra synder som drar oss ifrån dig. Vi tackar dig till slut för att vi får gå till sängs och vara fullt förvissade om att om vi somnar och aldrig skulle vakna igen, så vaknar vi ändå till något fantastiskt. Genom din Son, Jesus Kristus, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: