2020-10-22: Kvällsandakt

Psalm 371 ”Gud är vår starkhet och vårt stöd”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 46:9–12

Kom och skåda Herrens gärningar, som slår världen med skräck. Han gör slut på krigen över hela jorden, han bryter bågen och bräcker spjutet, sköldarna bränner han upp i eld. Lugn! Besinna att jag är Gud, upphöjd över folken, upphöjd över jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg.

Betraktelse

I den avslutande delen av Psalm 46 riktas blicken från naturens till historiens krafter, dvs. till det människor gör av denna värld. Inte minst skrämmande är människornas självklara våldsamhet mot varandra. Ingenting får kosta så mycket som deras krig mot andra människor, trots att denna världs naturresurser egentligen räcker till för alla de miljarder människor som bor där (och fler också!) – OM de delade dem rättvist mellan sig.

Därför är det alla människors bön och förhoppning att Han som är mäktigare än alla mänskliga härar och deras militärindustriella komplex ska gripa in och göra det han kan: få slut på alla krig. Men även om han kan göra det, sker det tydligen inte utan människors medverkan och arbete. Han har lagt både brödfrågan (om mänsklighetens mat) och fredsfrågan (om hur vi ska sluta döda varandra) i våra händer och i vårt ansvar.

Men det vi behöver veta och lära oss det är hur vi ska göra hans vilja, i trygghet och förtröstan på hans faderliga beskydd och sanningen att ”Herren Sebaot är med oss”. Alltid och i evighet.

Förbön

Tack, käre Herre, för ännu en dag som nu går mot sitt slut. Du, käre himmelske Fader, vet vad min dag har innehållit och vad den gjorde med mig. Hjälp mig att göra din vilja, i trygghet och förtröstan på ditt faderliga beskydd. Hjälp mig att se och förstå att orden ”Herren Sebaot är med oss” är sanning, alltid och i evighet.

Också denna kväll ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld. Kalla på hela din mänsklighet, dra oss alla in i en djupare gemenskap med dig, redan i denna världen och i denna tiden. Trösta de ledsna och oroliga, skänk dem som nu ska sova kvällens frid, hela de sjuka, och visa för dem som i natt ska vara vakna att du bär, också i nattens timmar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: