2020-10-20: Morgonandakt

Tisdag, 20 Oktober, 2020.
Psalm 177 – ”Pris vare Gud som låter”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Jesus, vi vänder oss nu till dig och ber om frid och ro i våra hjärtan och sinnen. Låt oss också få ta vara på denna stunden och verkligen få vara inför ditt ansikte. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 44:1-9

För körledaren. Av Korachs ättlingar, en dikt. Vi har hört, o Gud, våra fäder har berättat för oss om dina gärningar på deras tid, dina dåd i forna dagar. Du fördrev andra folk men lät våra fäder slå rot, folken kuvade du, men dem lät du växa till. De tog inte landet med sitt svärd, deras egen kraft gav dem inte seger men din hand, din kraft och din gunst, ty du älskade dem.

Du är min konung och min Gud, du skänker Jakob seger. Med din hjälp skall vi slå ner våra motståndare, i ditt namn trampa ner våra fiender. Jag litar inte till min båge, mitt svärd ger mig inte seger. Nej, du gav seger över våra fiender, du lät motståndarna stå där med skam. I Gud har vi alltid vår stolthet, ditt namn prisar vi ständigt.

Betraktelse

God morgon! Denna tisdag möter vi i våra andakter psalm 44 från Psaltaren – vi läser de nio första versarna nu i morgonandakten, och sparar resterande 18 verser till andakten ikväll.

De versar vi läser denna morgon talar om hur Gud i forna dagar har varit aktiv och handlat så att hans folk fått ett land att bo i, kunnat växa och blomstra. Psalmens författare, Korachs ättlingar, för berättelserna om hur Gud har handlat med sitt folk vidare, de skriver: våra fäder har berättat för oss om dina gärningar på deras tid, dina dåd i forna dagar. Den som känner till Gamla testamentet i stora drag, kan känna igen beskrivningarna i dessa versar, att Gud fördrivit och kuvat andra folk, men låtit sitt eget folk slå rot och växa till.

Och det är också tydligt att det som skett är Guds verk och förtjänst – inte folkets. Psalmisten talar om hur det är Gud som skänker Jakob seger och att med din hjälp skall vi slå ner våra motståndare, i ditt namn trampa ner våra fiender. Psalmisten litar inte till sina egna vapen, varken båge eller svärd, utan säger istället: Nej, du gav seger över våra fiender, du lät motståndarna stå där med skam. Folkets erfarenheter av Guds ingripande gör att de frimodigt kan säga: ditt namn prisar vi ständigt.

På samma sätt som denna psalm beskriver hur Gud i historien har lett sitt folk till seger i historien och på ett fysiskt plan, lika tydligt och sant är det att vi som läser dessa verser idag kan ta dem till oss på ett andligt plan. Vilka är de fiender som denna morgons versar talar om symboler för, när det kommer till ditt och mitt liv? Finns det i ditt eller mitt liv kanske någon pågående prövning eller någon återkommande frestelse, som blivit liksom vår fiende?

Och vilka är de ”vapen” som vi har försökt använda, när vi egentligen borde ha lagt dem åt sidan och bett Gud om hans hjälp och ingripande istället? Det är det allra bästa att göra. För: också den här dagen griper Gud in för sitt folks och sina barns bästa. Också den här dagen vill Gud ge oss seger över våra fiender. Också den här dagen kan vi få se våra fiender stå där med skam. Gud leder oss och förser oss, när vi ber honom om det, så att vi kan säga som psalmisten: ditt namn prisar vi ständigt.

Förbön

Tack, käre Herre, för denna nya dag. Tack att du varje dag, ständigt och på nytt skänker mig del i din seger. Hjälp mig att den här dagen kämpa mot det som är mina fiender, låt det som är mina motståndare stå där med skam. Hjälp mig att slå rot och växa till i dig och din nåd, och att ständigt och hela denna dagen prisa ditt namn.

Gud, jag ber att du ska vara med mig denna dag och ge mig styrka och mod. Hjälp mig att söka dig och se dem som behöver ett extra leende för att orka. Var hos dem som kämpar mot frestelser och prövningar. Tack Gud att du är den som leder till seger, och att du berör också denna dag. Amen.

Herrens Bön.

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: