2020-10-20: Kvällsandakt

Tisdag, 20 Oktober, 2020.
Psalm 189 – ”Bliv kvar hos mig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud jag kommer inför dig denna kväll. Hjälp mig att lägga det som varit i dina händer, så att jag nu kan stilla mig en stund inför dig. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 44:10-27

Men nu har du stött bort och förnedrat oss, du drar inte i fält med våra härar. Du lät fienden driva oss på flykt, och våra motståndare fick plundra. Du gjorde oss till slaktfår och skingrade oss bland folken. Du sålde ditt folk för ingenting och gjorde dig ingen förtjänst. Du gör oss till åtlöje för våra grannar, till spott och spe för dem som bor omkring oss. Du gör oss till en visa bland folken, ett mål för allas förakt. Ständigt känner jag min vanära, jag måste rodna av skam, när jag hör dem som smädar och hånar, ser fienden som vill hämnas.

Vi utsätts för detta, fast vi inte glömt dig och inte svikit förbundet med dig. Vårt hjärta har inte vänt sig från dig, våra steg har inte vikit från din väg. Men du har krossat oss som du krossade draken och höljt oss i djupaste mörker. Om vi hade glömt vår Gud och sträckt våra händer mot en avgud, skulle då inte Gud ha märkt det, han som vet vad som göms i vårt hjärta?

Det är din skuld att vi ständigt dödas, att vi räknas som slaktfår. Vakna! Varför sover du, Herre? Res dig! Stöt inte bort oss för alltid! Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vår nöd och plåga? Vi har sjunkit ner i gruset, vi ligger tryckta mot marken. Grip in, kom till vår hjälp, befria oss, du som är god!

Betraktelse

I andakten denna kväll fortsätter vi stanna upp i Psaltarens psalm 44, och läser dess sista 18 versar. I andakten i morse, då vi läste de första nio, kunde vi se hur psalmens författare, Korachs ättlingar, talar om hur Gud har handlat i historien och fört sitt folk till seger. Psalmisten talar om hur han litar på Gud, alltid har sin stolthet i honom, och ständigt prisar hans namn. Men i de versar vi läser nu ikväll är tongångarna helt andra än i morse.

Nu är det istället anklagelser och förebråelser som riktas mot Gud, för att han stött bort och förnedrat sitt folk. Tilliten, stoltheten och segern som Guds folk kände, och som vi läste om i versarna i morse, har nu förbytts i skam och vanära. Och psalmisten förstår inte hur Gud har kunnat göra som han gör, eftersom folket har hållit fast vid Gud och vid sitt förbund med honom. Korachs ättlingar skriver: Vi utsätts för detta, fast vi inte glömt dig och inte svikit förbundet med dig. Vårt hjärta har inte vänt sig från dig, våra steg har inte vikit från din väg. Mot slutet blir anklagelserna som starkast – Det är din skuld att vi ständigt dödas, att vi räknas som slaktfår. Vakna! Varför sover du, Herre? Men det är också där allra sist i psalmen som nöden vänds i ett rop på hjälp: Grip in, kom till vår hjälp, befria oss, du som är god! Vad som ligger till grund för psalmistens anklagelser och rop på hjälp vet vi inte. Prövas folket, eller är det oförmöget att se sina egna fel?

Det vi säkert vet är att dessa ord står här i Bibeln, att dessa ord talar om människors upplevelser, och att de också kan tala till oss. Det är inte alltid vi förstår varför saker händer – mer än en människa har ställt frågan, tyst eller högt: Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Och precis som i psalmen blir svaret på den frågan inte alltid med lätthet givet.

Då är det gott att tänka på att vi kan och får göra som psalmisten gör – uttrycka det vi bär på och känner till Gud. Och om vi inte hittar orden, så kan vi åtminstone alltid säga Tack till Gud. Antingen för att de erfarenheter som dessa versar vittnar om inte är våra, eller för att, om erfarenheter som dessa är våra, vi kan läsa om i Guds ord hur andra har haft det som vi har det, och fått och kunnat uttrycka det. Så hur det än är ställt med mig den här kvällen: Tack Gud!

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen som nu går mot sitt slut. Tack för att du har varit med mig, oavsett om jag sett och känt det på ett tydligt sätt, eller om jag inte gjort det. Tack att varje gång som jag inte förstår vad som händer eller varför saker händer, då får jag tala med dig i bönen, och få vägledning och tröst i ditt ord.

Vi ber också för dem vi mött idag, ta hand om dem och omslut dem i din trygghet Gud. Jesus vi ber dig att du ska komma till alla som är trötta och förtvivlade, hjälp dem. Kom och skänk din frid och trygghet till dem som är rädda och ledsna. Jesus, du Guds son, förbarma dig över världen och låt din rättvisa få råda. Vi ber om detta, i Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: