2020-10-19: Morgonandakt

Måndag, 19 Oktober, 2020.
Psalm 209 – ”O Gud, all sannings källa”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 43

Skaffa mig rätt, o Gud, ta dig an min sak! Rädda mig från ett trolöst folk, från falska, fördärvade människor! Du är min Gud, min tillflykt. Varför har du stött bort mig? Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning! Låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt heliga berg och till din boning, så att jag får komma till Guds altare, till Gud, min glädje och fröjd, och tacka dig till lyrans klang, Gud, min Gud. Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom, min räddare och min Gud.

Betraktelse

Som nämnts tidigare var det som i våra biblar presenteras som två psalmer, nr 42 och 43, ursprungligen en enda. Det var när senare bibelredaktörer på 1200-talet ville göra det lättare att hänvisa och hitta i Bibeln och därför delade upp och numrerade texten i kapitel eller (här) i psalmer, som det blev fel. Men felet ligger i uppdelningen och numreringen – inte i själva psalmen; den säger vad den säger, och går utmärkt att bedja oberoende av alla siffror!

Psalm 42/43 är en bön att bedja, när det är svårt att tro, så svårt att till och med man själv undrar om Gud finns. Andras hånfulla frågor om ’var är nu din Gud?’ (jfr det man ropade till Jesus på korset) ekar till slut inom en själv och gnager på ens egen tro. Att då med ren viljekraft liksom sträcka sin egen tro ut i rymden tills den når Gud utan stöd, det känns inte möjligt eller tillräckligt. Tron måste få hjälp att tro. Varifrån skall jag få hjälp?

Svaret är: hjälpen kommer från Honom som längtar efter min tro och vill se den djupna. Därför vill han också att den tvivlande bedjarens bön ska vara så direkt och enkel: ”Sänd ditt ljus och din sanning!” Guds himmelska ”Ljus” och eviga, allomfattande ”Sanning” är liksom två personifierade sändebud från himlen, som överbryggar det oerhörda avståndet mellan himlens och min egen verklighet på kortare tid än det tar att tänka det. Och vi ber att Gud ska sända det ända in i oss, just därför att vi har så litet av ljuset och sanningen i våra egna förråd.

När man inser att det förrådet inte räcker för att hålla ens tros låga brinnande någon längre stund, så ska man be just så: sänd ditt ljus och din sanning, låt dem komma och hjälpa mig redan nu, när jag försöker be.

Förbön

Käre himmelske Fader, tack för denna nya dag, och för den vecka som nu ligger framför mig. Hjälp mig att leva denna dag och vecka till din ära. Tack för att du längtar efter min tro, och för att du längtar efter att få se den djupna. Jag ber dig: sänd ditt ljus och din sanning, in i mitt liv, in i mitt hjärta, in i mina sammanhang.

Käre Herre, hjälp oss den här dagen att inte förtvivla och tappa modet, utan istället öva oss i hjälpsamhet och samarbete med andra, men framför allt i bön och förtröstan på Dig. Vi ber om ditt beskydd, särskilt för hårt drabbade och döende, och för dem som sätter in all kraft på att hjälpa dem. Ge oss uthållighet och livsmod, genom din Helige Ande och vår Herre, Jesus Kristus. Amen

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: