2020-10-19: Kvällsandakt

Måndag, 19 Oktober, 2020.
Psalm 528 – ”Hör oss, Gud, du själv har bett oss”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 43

Skaffa mig rätt, o Gud, ta dig an min sak! Rädda mig från ett trolöst folk, från falska, fördärvade människor! Du är min Gud, min tillflykt. Varför har du stött bort mig? Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning! Låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt heliga berg och till din boning, så att jag får komma till Guds altare, till Gud, min glädje och fröjd, och tacka dig till lyrans klang, Gud, min Gud. Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom, min räddare och min Gud.

Betraktelse

I morse funderade vi på böneropet ”Sänd ditt ljus och din sanning!”, som en bön om att få en direkt, konkret upplevelse av Hans ljus och sanning, när livet är mörkt och vi har svårt att se Gud och tro på honom. Vi saknar det ljuset hos oss själva och kan inte krysta fram den sanningen, utan måste få den som så mycket annan nåd direkt från Givaren.

Men det finns en aspekt av Guds ljus, som faktiskt har att göra med andra människor, nämligen den gemensamma bönen, gudstjänsten i kyrkan. Bedjaren ber om ljus och sanning, därför att han vet att de kan och kommer att ”föra mig till ditt heliga berg och till din boning, till Guds altare”. Där öppnas möjligheter att erfara Guds verklighet, som vi ofta lider brist på. Även på jorden kan det finnas avstånd och hinder, yttre och inre, som hindrar mig från att komma till Guds ”boning”, hans förtätade, kännbara närvaro i vår konkreta värld.

Ofta behöver människan den heliga platsen, det heliga rummet, gudsfolkets gemensamma bön som hjälp för sina sinnen att beröra Gud och beröras av Gud. Hur liten och osynlig den enskilda människans bön än verkar i jämförelse med allt som är så stort och mäktigt här i världen, så är det faktiskt sant att den blir hjälpt och buren av andras bön – även om vi inte vet hur den påverkan går till. Och tänk på att det gäller åt andra hållet också: bara ATT du ber hjälper på osynliga vägar andra att be också. Låt oss regelbundet ge och ta emot den hjälpen!

Förbön

Tack, käre Far, för den här dagen som nu börjar gå mot sitt slut. Kom nu och var mig nära, hjälp mig att be, och kom med din närvaro och berör mig. Hjälp mig att se och förstå att även den minsta bönen är en bön som når ditt fadershjärta.

Också den här kvällen ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld och över allt det som du skapat och älskar. Himmelske Fader, led och läk din mänsklighet inte bara i denna tid, utan all tid. Kom och var oss nära, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla. (2 Thess 3:16)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll

%d bloggare gillar detta: