2020-10-18: Kvällsandakt

Söndag, 18 Oktober, 2020.
Psalm 280 – ”Jesus, min Herre, dig vill jag älska”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Hebréerbrevet 11:29-33

I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land, men när egypterna försökte dränktes de.
Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i sju dagar. Genom tron undgick skökan Rachav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag skall kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap.

Betraktelse

Välsignad söndagskväll! Det är fortfarande söndag, och det är fortfarande, enligt det kyrkoår som bland annat Svenska kyrkan följer, Nittonde söndagen efter trefaldighet, en söndag som har temat/ överskriften Trons kraft. I andakten imorse stannade vi upp inför den evangelietext som hör särskilt till den här söndagen – i andakten nu ikväll är det istället episteltexten från Hebréerbrevet som vi ska uppehålla oss vid.

Bibelläsningen denna kväll är ett litet utsnitt ur ett större sammanhang – Hebréerbrevets kapitel 11 – som talar om vad tro är och som ger flera exempel på vad människor har gjort som en följd av sin tro. Läs gärna kapitlet i dess helhet.

Kapitlets inledning kan vi med fördel läsa om och om igen ett par gånger som en meditation: Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Ord att läsa långsamt, och flera gånger, och låta sjunka in!

Efter denna inledning följer en uppräkning av flera fäder, personer i Gamla testamentet, och dessa fäders gärningar i tro beskrivs. Bland annat omnämns Abel och hans offer, Noa och hans ark, Abraham och hans lydnad, och så Isak, Jakob, Josef, Mose…

Och så kommer vi till versarna vi läser denna kväll fortsätter historien med folkets uttåg, Jerikos fall och med, om än starkt förkortat, hela Gudsfolkets historia fram tills Jesus. För att sammanfatta kapitlet: Guds folk har i alla tider kännetecknats av att de är ett folk som handlar i tro. Visst har Gudsfolket många gånger vänt sig bort och vandrat iväg från Gud, men däremellan har de också i tro gjort stora saker. Eller rättare sagt: På grund av deras tro har Gud kunnat göra stora saker genom dem.

Det kan och vill Gud göra också idag, och han gör det, när hans folk, där både du och jag ingår, går i tro. Låt oss därför gära det.

Förbön

Tack, käre Far, för den här dagen och den här veckan som nu går mot sitt slut. Imorgon börjar en ny dag och en ny vecka: hjälp mig då att på ett förnyat och fördjupat sätt gå i tro och handla i tro. Hjälp mig att lyssna till din röst, att se vägen som du visar mig, och att i tro göra vad du befaller.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: